Zmiany przepisów dotyczące pośredników nieruchomości

Data opublikowania: 14 września 2017

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 1 września 2017 r., wprowadza szereg zmian dotyczących praw i obowiązków pośredników nieruchomości.

Wskutek deregulacji zawodu pośrednika wprowadzonej od początku 2014 r. zniesiono większość wymogów, jakie wcześniej musieli spełniać pośrednicy. Od tego czasu nie mieli oni obowiązku posiadania licencji zawodowej ani ukończenia studiów. Właściwie wystarczyło posiadanie licencji OC, a w praktyce nie było sankcji za jej brak. Kolejny problem polegał na tym, że z ustawy usunięto definicję pośrednictwa i ograniczono kompetencje pośredników. Zlikwidowano też ogólnopolski rejestr pośredników, choć jedna z organizacji branżowych, PFRN, stworzyła własny rejestr.

Posrednik w obrocie nieruchomosciami

fot. .shock/bigstockphoto.com

Nowelizacja ustawy jest próbą uporządkowania tej sytuacji. Stworzono definicję pojęcia pośrednika. Zawód ten mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami, natomiast faktyczne czynności zawodowe – także osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Ma to na celu ograniczenie ryzyka, że pośrednictwem będą się zajmowały przypadkowe osoby.

Pośrednicy są również zobowiązani do dołączania kopii dokumentu poświadczającego ubezpieczenie OC do umowy pośrednictwa. Umowa pośrednictwa musi być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Pośrednicy uzyskują też prawo wglądu do oraz pobierania odpisów, wypisów i zaświadczeń z rejestrów i dokumentów dotyczących nieruchomości w związku z umową. Dotyczy to m.in. ksiąg wieczystych, katastrów nieruchomości i ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego. Dzięki temu mogą bardziej skutecznie sprawdzać stan prawny nieruchomości.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *