Zmiany w programie Czyste Powietrze

Data opublikowania: 25 marca 2020

Od kwietnia w życie wchodzą zmiany w programie Czyste Powietrze. Procedury zostaną uproszczone, a czas rozpatrywania wniosków skrócony.

Program jest pokłosiem działań, jakie podejmowane są w celu upowszechniania odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia emisji smogu, który szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest w Polsce olbrzymim problemem. Jednak nie spotkał się z dużym zainteresowaniem, a także napotkał na dużo problemów. Wnioskodawcy musieli borykać się ze złożonymi formalnościami.

Gorlovkv/bigstockphoto.com

Od kwietnia zasady przyznawania dotacji zostaną uproszczone. Beneficjenci zostaną podzieleni na trzy grupy według kryterium dochodowego:

– pierwsza – deklarująca dochody w formie oświadczenia, kwalifikują się do niej osoby, których dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania wyniesie do 20 tysięcy zł,

– druga – osoby z dochodem do kwoty 1400 zł miesięcznie dla gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł do jednoosobowego, kwota dofinansowania może wynieść do 32 tysięcy złotych, albo do 60 % inwestycji,

– trzecia – w tej grupie beneficjenci mogą otrzymać pełne sfinansowanie inwestycji, maksymalnie do kwoty 53 tys. zł, wnioskodawcy otrzymają w tym przypadku świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog, który realizowany jest we współpracy z gminami.

W realizacji programu pomogą odtąd jednostki samorządu terytorialnego, które będą wydawać zaświadczenia uprawniające do zwiększonego finansowania. Czas rozpatrywania wniosków zostanie znacznie zmniejszony, z 90 do 30 dni. Ponadto sam wniosek zostanie uproszczony. Nie trzeba będzie już w nim podawać danych technicznych, czy zaświadczeń o wysokości dochodów. Ich wysokość będzie przedstawiana w postaci oświadczenia.

Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie gov.pl. Do programu zostaną włączone również banki, które będą udzielać pożyczek i kredytów będących finansowaniem uzupełniającym. Możliwe będzie także łączenie dotacji z programu Czyste Powietrze z dotacją z programu Mój Prąd, w ramach której będzie można otrzymać do 5 tys. zł. na montaż domowej instancji fotowoltaicznej. Na dofinansowanie w ramach obu programów wystarczy złożenie jednego wniosku.

W programie Czyste Powietrze promowane będą inwestycje zmniejszające emisję dwutlenku węgla. Niektóre technologie będą promowane specjalnymi bonusami, a do takich zaliczają się pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, czy kolektory słoneczne. Osoby, które wcześniej wymieniły urządzenia grzewcze w domu również mogą liczyć na dotację, a jej kwota wynosi do 10 000 zł, albo do 15 tys. zł. w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego finansowania.

Program obejmie więc przedsięwzięcia już zakończone, a także trwające. Warunkiem skorzystania z dofinansowania w tych wypadkach będzie rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *