Zmiany w ustawie: nabywcą nieruchomości rolnej może być również Kościół

Data opublikowania: 1 czerwca 2016

Należne Kościołom i związkom wyznaniowym prawo do nabywania nieruchomości rolnych zostanie zachowane, mimo że inne podmioty prawne nie będą miały możliwości handlowania gruntami. Zapisy budzą sprzeciw wielu polityków.

Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało poprawkę do Ustawy o obrocie ziemią, która miałaby faworyzować Kościoły i związki katolickie. Politycy partii rządzącej stwierdzili, że choć podmioty prawne nie powinny mieć prawa do handlowania ziemią, to taką możliwość należy dać zarówno Kościołom, jak i związkom wyznaniowym. Wielu polityków reprezentujących inne ugrupowania uznało ten pomysł za zły, a nawet skandaliczny.

kościół

fot. Thomas, flickr.com

Przeciwnicy tego projektu podkreślają, że Kościół nie ma żadnych kwalifikacji rolniczych i raczej trudno znaleźć w nim osoby, które na co dzień zajmują się gruntami. Kuriozalny wydaje się więc pomysł, by wraz ze związkami wyznaniowymi były to jedyne jednostki mogące obracać ziemią na rynku nieruchomości. Poza tym część polityków zwróciła uwagę na zagrożenie, jakim jest ryzyko sprzedaży ziemi obcokrajowcom, ponieważ nie będzie ona w żaden sposób kontrolowana przez państwa.

Co więcej, nie ma nawet pewności co do konstytucyjności projektu. Poprawki do projektu zostały zgłoszone podczas II czytania, 3 godziny przed głosowaniem, więc nie zdążono sprawdzić, czy dokument spełnia wymogi prawne. Zdaniem niektórych polityków istnieje prawdopodobieństwo, że jest niezgodny z zasadą równości, dlatego konieczne będzie jego dokładniejsze zbadanie pod tym kątem. Projekt został zaakceptowany większością głosów.

PiS złożyło projekt Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zakłada ona 5-letni zakaz sprzedaży gruntów należących do państwa w celu przeciwdziałania spekulacyjnemu obrotowi ziemi. Decyzję o wykluczeniu Kościołów i związków wyznaniowych z ustawy, a tym samym umożliwienie im sprzedaży i zakupu gruntów, PiS tłumaczy wyłącznie dobrymi chęciami. Wskazuje, że takie rozwiązanie może ułatwić zarządzanie ziemią, którą Kościół dostał pod opiekę w ramach darowizn. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel dodaje, że w Ustawie o gospodarce nieruchomościami również znajduje się przepis, według którego Kościół ma prawo do obrotu ziemią.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *