Zniesienie użytkowania wieczystego – jakie koszty?

Data opublikowania: 7 stycznia 2020

Aby rozwiązać problem zniesienia użytkowania wieczystego na daną nieruchomość za stosunkowo niewielkie pieniądze trzeba się pospieszyć. Zapłata normalnej lub zaniżonej stawki za zbycie się tego prawa za 2019 rok będzie uzależniona od daty, kiedy zostanie zgłoszona chęć skorzystania z tego przywileju. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób i kiedy załatwić tę sprawę, aby móc cieszyć się brakiem zobowiązania z tytułu użytkowania wieczystego.

Jak skorzystać z bonifikaty?

Zgodnie z przepisami prawa właścicielowi nieruchomości, który chce skorzystać z bonifikaty przysługującej za 2019 rok, przysługują dwa miesiące na złożenie wniosku o wniesienie wyłącznie opłaty jednorazowej. Do tej pory użytkowanie wieczyste było ściśle związane z własnością dotyczącą mieszkania lub domu. Polegało to na tym, iż mieszkanie czy też dom przysługiwało właścicielowi. Natomiast grunt, na którym stała dana nieruchomość należał do Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego. Opłata za grunt wynosiła 1 procent całkowitej wartości gruntu i miała charakter całoroczny.

Junial/bigstockphoto.com

Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja się jednak zmieniła. Wówczas użytkowanie wieczyste zostało przekształcone w prawo własności. Nowe przepisy ustanowiły, iż użytkowanie wieczyste nie będzie darmowe. Na mocy nowych przepisów przez 20 lat trzeba ponosić opłatę, która jest ekwiwalentem wartości opłat uiszczanych za użytkowanie wieczyste. Aktualnie opłaty o charakterze przekształceniowym za rok 2019, wynoszące od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych, należy wnosić do końca lutego 2020 r. Z kolei opłatę za rok 2020 należy uiścić już tylko do końca marca 2020 roku.

Co zrobić, aby zapłacić niższą kwotę?

By zapłacić niższą kwotę za przekształcenie, można uiścić jednorazowo z góry całą kwotę należną za 20 lat użytkowania. Wówczas właściciel danej nieruchomości otrzyma zniżkę, począwszy od 60 proc. zniżki w roku, w którym zostało przeprowadzone przekształcenie. Wartość zniżki systematycznie spada o 10 proc. rocznie.

Natomiast w sytuacji, gdy właścicielami gruntu była jednostka samorządu terytorialnego, a nie Skarb Państwa, to o wysokości zniżki i przyznawanej bonifikacie decyduje indywidualnie samorząd. To w gestii władz i odpowiednich organów danej jednostki samorządu terytorialnego leży decyzja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu sprawy.

Jak prawidłowo dokonać przekształcenia?

W celu dokonania bonifikatowej opłaty i przekształcenia należy jak najszybciej zgłosić się z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Skarbowego. W dokumencie powinna znajdować się informacja o wysokości oraz terminach opłaty, a także o uldze, jaka przysługuje właścicielowi przy dokonaniu jednorazowej opłaty. W sytuacji, gdy opłata ma zostać uiszczona jednorazowo, należy złożyć odpowiedni wniosek w wymaganym terminie.

Po dokonaniu opłaty trzeba poczekać na przesłanie przez Urząd zaświadczenia o prawidłowo zaksięgowanej opłacie przekształceniowej. Aby dokończyć proces przekształcenia, z otrzymanym dokumentem należy udać się do sądu celem wykreślenia zobowiązania do uiszczenia opłaty przekształceniowej, który z kolei kosztuje jednorazowo 250 złotych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *