Branża meblarska w Polsce wg raportu PKO BP

Branża meblarska w Polsce wg raportu PKO BP

Miniony rok przyniósł znaczący wzrost sprzedaży mebli, który trwał jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku. Pandemia COVID-19, która w 2020 r. spowodowała niewielki spadek sprzedaży w branży meblowej, później przyczyniła się do dużo większego zainteresowania konsumentów zakupem mebli. Miało to związek zarówno ze wzrostem popytu na mieszkania, jak i faktem spędzania większej ilości czasu w domu z powodu pracy i nauki zdalnej.

Obecnie rosnąca inflacja może przyczynić się do zakończenia trendu rosnącego w branży meblarskiej w drugiej połowie bieżącego roku. Eksperci przewidują, że dynamika wzrostu branży meblarskiej na świecie spadnie do 2,8 proc., ale w kolejnych latach nastąpi odbicie do 5,5 proc. Zarówno pandemia, jak i wojna na Ukrainie powodują przerywanie łańcuchów dostaw, co może wpłynąć na polski rynek meblarski. Znaczenie rodzimych producentów ma szansę wzrosnąć, dzięki temu, że coraz silniejszy staje się trend nearshoring oraz friendshoring, a także wzrasta świadomość ekologiczna konsumentów.

W latach 2018-2021 eksport polskich mebli wzrósł z poziomu 12,2 mld EUR do blisko 15,2 mld EUR, import natomiast z 3,0 mld EUR do 4,8 mld EUR. Polska w 2021 r. zajmowała 4 miejsce spośród największych eksporterów mebli – udział eksportu wynosił 5,4 proc. Polskie meble eksportowane są głównie do krajów europejskich oraz do Stanów Zjednoczonych, a największym odbiorcą od lat są Niemcy, gdzie trafia ponad jedna trzecia eksportowanych z Polski mebli. Przychody średnich firm produkujących meble wzrosły w 2021 r. o 24 proc., a przychody z eksportu stanowią 64 proc. przychodów branży ogółem. Zysk netto jednak zaczął spadać w związku z drożejącymi surowcami i materiałami do produkcji mebli.

Istnieje jednak wiele czynników, które mogą w najbliższych latach pozytywnie wpływać na polski rynek meblowy. W sytuacji, gdy rosną koszty transportu i występują zakłócenia w łańcuchach dostaw, polscy producenci mogą być bardziej konkurencyjni od dostawców z Azji. Rosnąca dbałość o środowisko naturalne sprawia, że konsumenci chętniej wybierają firmy, które prowadzą zrównoważoną produkcję opartą o surowce z certyfikowanych źródeł. Polskie meble wyróżnia dobry stosunek jakości do ceny oraz szeroki asortyment. Wieloletnie tradycje meblarskie, umiejętność dostosowania się producentów do nowych trendów, a także inwestycje w nowoczesne parki maszynowe dzięki środkom unijnym, znacznie podnoszą konkurencyjność polskich firm meblarskich.

Należy jednak mieć na uwadze również czynniki, które mogą zagrozić pozycji polskich producentów mebli. Wśród nich jest słabnąca koniunktura na rynkach europejskich spowodowana przedłużającą się wojną za naszą wschodnią granicą. Branża w dużym stopniu uzależniona jest od sytuacji na rynkach europejskich, ponieważ większość eksportu odbywa się do krajów Europy. Rosnąca inflacja i stopy procentowe obniżają popyt na nieruchomości, a tym samym zapotrzebowanie konsumentów na zakup nowych mebli. Negatywny wpływ na branżę ma również ryzyko dalszego wzrostu cen surowców oraz fakt, że polskie meble wciąż są nie dość dobrze znane na rynkach zagranicznych.

Dodaj komentarz