Coraz wyższa wartość nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Coraz wyższa wartość nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Według najnowszej publikacji Narodowego Banku Polskiego wartość nieruchomości mieszkaniowych w Polsce rośnie. Szacowana jej wartość na koniec 2021 r. wyniosła 5,8 bln zł, by w roku 2022 osiągnąć już 6,5 bln zł. Powodem mają być rosnące ceny mieszkań oraz sprzedaż kolejnych lokali oddanych do użytkowania.

NBP w „Raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.” podaje, że szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł. Na koniec 2021 r. oszacowana ona została na ok. 5,8 bln zł. Wartość nieruchomości komercyjnych miała wynieść ok. 380 mld zł (355 mld zł w 2021 r.) . Natomiast w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, ich wartość na koniec 2022 r. odpowiadała 211% PKB, a komercyjnych ok. 12 % PKB.

Lepsza sytuacja mieszkaniowa w kraju

Według banku centralnego, w ubiegłym roku polepszyła się sytuacja mieszkaniowa Polaków. Po pierwsze zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności (z 405 w 2021 r. do 413 w 2022 r.) . Również wzrosła przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (z 30,4 mkw. w 2021 r. do ok. 31,1 mkw. w 2022 r.) . Ponadto z 2,5 do 2,4 zmalała przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie. Poprawa sytuacji mieszkaniowej została odnotowana w grupie wszystkich miast wojewódzkich. Wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych określany przy udziale wskaźników zaludnienia i nasycenia nadal obserwowany był w grupie miast największych, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.

Niższa podaż, wyższe ceny

Jak informuje NBP, liczba lokali oddanych do użytkowania w 2022 r. osiągnęła rekordowy poziom, gdyż przekazano do eksploatacji niemal 238,5 tys. mieszkań, z tego w miastach wojewódzkich 72,8 tys. Natomiast efekt niższej podaży lokali na rynku zaowocował wzrostem ich cen w badanych miastach wojewódzkich. Szczególnie w tych największych zaobserwowano wzrost kosztów produkcji mieszkań przy jednoczesnym znacznie mniejszym popycie wywołanym wzrostem kosztów finansowania oraz niepewnością ekonomiczną.

W okresie tym średnie ceny transakcyjne i ofertowe za mkw. na rynkach pierwotnych i wtórnych wzrastały. Natomiast wraz ze spadkiem akcji kredytowej nieco wyhamowały pod koniec roku, szczególnie w przypadku Warszawy.

Dodaj komentarz