Czym jest marża kredytu?

Czym jest marża kredytu?

Od marży banku uzależniony jest koszt kredytu. Jej wysokość jest stała i nie zmienia się w czasie kredytowania, warto więc postarać się, by była jak najniższa. Co wpływa na wysokość marży i w jaki sposób wpływa ona na koszt kredytu?

W przypadku kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu marża jest jednym z dwóch parametrów, z których składa się oprocentowanie kredytu. Marża jest stała przez cały okres kredytowania, a jej wysokość jest podana w umowie kredytowej. Marża jest zyskiem banku, który udziela kredytu.

Zmiennym składnikiem oprocentowania jest stawka bazowa. Na razie najpopularniejszą stawką bazową jest WIBOR 3M lub WIBOR 6M, ale banki stopniowo przechodzą już na stawkę w oparciu o wartość wskaźnika WIRON. Stawka bazowa jest pośrednio uzależniona od wysokości stóp procentowych i będzie się zmieniać w trakcie spłaty kredytu.

Co wpływa na wysokość marży?

Wysokość marży ustala bank. Jest ona uzależniona od ryzyka, jakie ponosi bank, udzielając finansowania, a na jej poziom może wpływać wiele czynników:

– kwota kredytu: zazwyczaj im wyższa kwota kredytu, tym niższa marża;

– wkład własny kredytobiorcy: im więcej środków własnych wpłaca kredytobiorca, tym niższa marża, marżę mogą też obniżyć dodatkowe zabezpieczenia np. hipoteka na dodatkowej nieruchomości;

– sytuacja finansowa kredytobiorców: im wyższe wpływy i bardziej stabilne źródło dochodów, tym mniejsze ryzyko dla banku i niższa marża, na jej wysokość mogą też wpływać posiadane zobowiązania;

– cross-selling: kredytobiorca, który zdecyduje się skorzystać z innych produktów banku, np. konta, karty kredytowej itp. może dostać niższą marżę kredytu;

– ubezpieczenia: korzystając z niektórych płatnych ubezpieczeń, możemy otrzymać niższą marżę, niektóre ubezpieczenia mogą być też naliczane w formie podwyższenia marży;

– promocje: bank okresowo może wprowadzać promocje polegające na obniżeniu marży kredytu, w niektórych bankach można obniżyć marżę, która będzie wpływała na wysokość raty przez cały okres kredytowania, płacąc na samym początku wyższą prowizję za uruchomienie kredytu.

Jak marża wpływa na wysokość oprocentowania?

Marża banku wpływa na wysokość oprocentowania. Od oprocentowania uzależniona jest wysokość raty oraz łączny koszt odsetkowy, jaki będziemy ponosić przez cały okres kredytowania. Biorąc kredyt hipoteczny, warto szukać ofert z jak najniższą marżą. Można spróbować ją też obniżyć, negocjując warunki lub korzystając z innych produktów banku.

Jeśli porównamy dwa kredyty na 400 tys. złotych, ze spłatą rozłożoną na 30 lat, z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce WIRON 3M w wysokości 5,85 proc. różnica na marży może sprawić, że przez cały okres kredytowania zaoszczędzimy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przykład: rata dla kredytu o podanych wyżej parametrach z marżą w wysokości 2,5% wyniesie 3 033 zł miesięcznie, a łączny koszt odsetkowy będzie na poziomie 292 tys. zł. W przypadku podobnego kredytu, z marżą na poziomie 1,8 proc. rata wyniesie 2 838 zł, a koszt odsetkowy będzie na poziomie 222 tys. zł. Decydując się na kredyt z niższą marżą, zaoszczędzimy 70 tys. zł, przy założeniu, że pozostałe koszty kredytu będą na takim samym poziomie.

Marża banku a stałe oprocentowanie kredytu

W przypadku kredytów hipotecznych o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu bank podaje w umowie wysokość oprocentowania, które będzie obowiązywało przez określony czas. W tym przypadku bank nie rozbija oprocentowania na marżę i stawkę bazową.

Dodaj komentarz