Spadek stóp procentowych, wzrost zdolności kredytowej

Spadek stóp procentowych, wzrost zdolności kredytowej

Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe. Jest to dobra wiadomość dla osób posiadających kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, ale także dla tych, którzy dopiero planują zaciągnięcie kredytu, gdyż wraz ze spadkiem wysokości stóp procentowych, wzrasta zdolność kredytowa.

Po kilkunastu miesiącach regularnego podnoszenia stóp procentowych październik był drugim z kolei miesiącem, kiedy stopy procentowe zostały przez Radę Polityki Pieniężnej obniżone. We wrześniu stopy procentowe spadły o 75 punktów bazowych, a w październiku o 25 punktów bazowych. Obniżka stóp procentowych będzie miała korzystny wpływ na zdolność kredytową osób wnioskujących o kredyt hipoteczny.

Osoby spłacające kredyty hipoteczne oparte o zmienną stopę procentową po kilkunastu miesiącach, gdy ich raty rosły, w końcu doczekają się spadku wysokości rat. Obniżenie stóp procentowych oznacza również, że osoby, które dopiero planują zakup mieszkania i przygotowują się do zaciągnięcia kredytu hipotecznego, będą miały większą zdolność kredytową. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego, bank bierze pod uwagę zdolność kredytową wnioskodawcy, czyli sprawdza, czy będzie on w stanie spłacać potencjalne zadłużenie – kredyt wraz z odsetkami. Bank ocenia w ten sposób, jaka jest szansa, że kredytobiorca będzie regulował zobowiązania w terminie. Niższe stopy procentowe, oznaczają wyższą zdolność kredytową klientów. Po ostatniej obniżce stopa referencyjna NBP wynosi 5,75 procent.

Analitycy przedstawiają różne warianty, obrazujące jak obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej wysokości stóp procentowych, wpłynie na kredytobiorców w różnej sytuacji rodzinnej i o różnych dochodach. Przykładowa rodzina mająca jedno dziecko i łączny dochód netto na poziomie 8 tysięcy zł, będzie mogła zaciągnąć kredyt w wysokości 435 tysięcy zł, czyli o 10 tysięcy zł więcej niż miesiąc temu. Jest to wysokość kredytu zaciągniętego na zasadach rynkowych, bez korzystania z programu „Bezpieczny kredyt 2 procent”. W przytoczonym przykładzie okres spłaty kredytu wynosi 25 lat, zakłada się maksymalny stosunek wysokości równej raty do dochodu netto na poziomie 50 procent, bufor bezpieczeństwa na wypadek wzrostu stóp procentowych na poziomie 2,5 punktu procentowego oraz kredyt z oprocentowaniem zmiennym, które w porównaniu z wrześniem, kiedy średnio wynosiło 8 proc., w październiku spadło do 7,75 procent.

W przypadku aktywnych kredytów z równą ratą październikowa obniżka stóp procentowych spowodowała, że kredytobiorca posiadający kredyt w wysokości 350 tysięcy zł z okresem spłaty 25 lat, będzie teraz płacił ratę w wysokości 2528 zł, zamiast 2795 zł. W przypadku kredytu w wysokości 450 tysięcy zł na 30 lat rata spadnie z 3428 zł do 3067 zł, a przy kredycie w wysokości 550 tysięcy zł na 35 lat rata zmieni się z 4067 zł na 3607 zł.

Wysokość zmiennego oprocentowania kredytu hipotecznego uzależniona jest od wartości wskaźnika WIBOR 3M lub 6M, który z kolei zależy od tego, jak zmieniają się stopy procentowe. Eksperci przewidują, że do początku przyszłego roku stopy procentowe nie ulegną już zmianie, a to oznaczałoby, że w styczniu 2024 roku WIBOR 3M może wynieść 5,5 procent.

Dodaj komentarz