Jak doprowadzić prąd do działki budowlanej?

Jak doprowadzić prąd do działki budowlanej?

Prąd można uznać za najważniejsze medium, bez którego nie da się rozpocząć budowy domu. Po zakupie działki budowlanej inwestor musi zająć się doprowadzeniem do niej elektryczności. Poniżej wyjaśniamy, jak wygląda cała procedura.

Doprowadzenie prądu do działki wiąże się z wykonaniem przyłącza elektrycznego. Jest to fragment instalacji, który połączy zewnętrzną sieć elektroenergetyczną z instalacją na działce budowlanej. Mamy dwa rodzaje przyłączy elektrycznych: napowietrzne i kablowe. To pierwsze jest tańsze i szybsze do realizacji, ale wykonuje się je tylko, jeśli w pobliżu działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna. Jest to mniej bezpieczne rozwiązanie ze względu na podatność na czynniki pogodowe oraz mniej estetyczne niż przyłącze kablowe, czyli inaczej ziemne. To z kolei może być poprowadzone zarówno z linii energetycznej napowietrznej, jak i podziemnej. Kable łączące działkę z siecią energetyczną ułożone są w ziemi. Koszt wykonania takiego przyłącza jest wyższy, a ze względu na potrzebę przygotowania odpowiedniego projektu oraz prac ziemnych jego realizacja trwa dłużej. Łatwiej je jednak rozbudować i zmodernizować, jest również bezpieczniejsze.

W celu doprowadzenia prądu do działki budowlanej u odpowiedniego dystrybutora musimy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. We wniosku należy określić miejsce i cel wykonania przyłącza energetycznego, podać planowane daty rozpoczęcia i zakończenia budowy, określić wartość potrzebnej mocy przyłączeniowej oraz przewidywany roczny pobór energii. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak akt własności nieruchomości oraz plan zabudowy, na którym zaznaczone są granice działki, dom oraz inne planowane obiekty. Warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, a wraz z nimi projekt umowy, która zawierać będzie informację o kosztach za wykonanie przyłącza oraz termin realizacji. Na podpisanie umowy mamy 2 lata od wydania warunków przyłączenia do sieci. Należy pamiętać, że wykonanie podłączenia prądu oznacza, że zostanie on doprowadzony do linii działki, bo to zwykle na jej granicy montowana jest skrzynka z licznikiem i głównym zabezpieczeniem. Doprowadzenie instalacji od skrzynki do domu leży już po stronie inwestora. Po zakończeniu tego etapu można podpisać umowę z wybranym dostawcą energii.

Koszt przyłączenia do sieci energetycznej zależy od rodzaju i długości przyłącza, mocy przyłączanego prądu, zastosowanej technologii oraz wyceny prac związanych z budową instalacji przez dystrybutora energii. Standardowa długość przyłącza to 200 metrów, a za każdy dodatkowych metr trzeba zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. Opłaty różnią się w zależności od regionu, a informacje o cenach wykonania przyłącza, dostępne są na stronach internetowych poszczególnych dystrybutorów.

Wykonanie przyłącza może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy. Szybciej, bo w ok. 2 miesiące, można wykonać przyłącze tymczasowe, ale korzystać z niego można tylko podczas trwania budowy, a dodatkowo prąd budowlany jest droższy. Po zakończeniu inwestycji należy przyłącze tymczasowe zastąpić instalacją docelową.

Dodaj komentarz