Jak sprawdzić, czy działka jest zagrożona zalaniem?

Jak sprawdzić, czy działka jest zagrożona zalaniem?

Wybierając działkę pod budowę domu, bierzemy pod uwagę wiele czynników – lokalizację, możliwość dojazdu, sąsiedztwo, uzbrojenie, stan prawny nieruchomości. Należy także sprawdzić, czy na gruncie, który planujemy kupić, występują zagrożenia przyrodnicze, tzn. czy istnieje ryzyko zalania lub podtopienia terenu. Zdobycie takich informacji wbrew pozorom wcale nie jest trudne.

Zbadanie, czy wybrana działka budowlana znajduje się na terenach zalewowych, jest bardzo ważną kwestią przed podjęciem decyzji o jej zakupie. Tereny położone tuż przy linii brzegowej rzeki lub brzegu morskiego ze względu na lokalizację, są bardzo atrakcyjne, ale jednocześnie są to obszary o szczególnie dużym ryzyku wystąpienia powodzi. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie tworzy dokumenty planistyczne, takie jak mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP), które stanowią podstawowe źródło do oceny ryzyka powodziowego. Instytucja ta prowadzi także publiczny portal Hydroportal.pl, na którym można znaleźć informacje dotyczące wód na terenie Polski, dane na temat ryzyka powodziowego, przeciwdziałania suszy czy plany gospodarowania wodami. Z portalu można pobrać mapy w postaci kartograficznej prezentujące strefy wysokiego i niskiego ryzyka oraz zagrożenia powodziowego. Aby sprawdzić, czy nasza działka znajduje się na terenie zagrożonym zalaniem, należy skorzystać z wyszukiwarki, gdzie wpisujemy numer działki. W ten sposób znajdziemy interesującą nas nieruchomość na mapie zagrożenia powodziowego lub mapie ryzyka powodziowego. Portal pozwala na włączanie i wyłączanie poszczególnych warstw mapy, które pokazują odpowiedni poziom prawdopodobieństwa zalania i daje możliwość sprawdzenia, które obszary uległyby zalaniu, gdyby przerwane zostały wały przeciwpowodziowe.

Potrzebne informacje znaleźć można także w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wiele gmin ma na swoich stronach lokalne portale mapowe, gdzie jest on dostępny, często jednak zdarza się, że informacje nie są na bieżąco aktualizowane. Wypis i wyrys z MPZP dla konkretnej działki można jednak uzyskać za opłatą, składając w urzędzie miasta lub gminy odpowiedni wniosek.

Jest jeszcze jedno dobre źródło informacji na temat ryzyka zalania terenu – jest nim rozmowa z sąsiadami. Osoby mieszkające w najbliższej okolicy zwykle widzą, czy na danym terenie w przeszłości występowały powodzie, gdzie w pobliżu znajdują się zbiorniki retencyjne bądź wały przeciwpowodziowe, czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zdarzały się przypadki wylania rzeki i jak długo odczuwalne były skutki tego zdarzenia w postaci „stojącej” wody. Warto również przyjrzeć się roślinności – jeśli na terenie występują liczne wierzby i olchy, a na łąkach skrzyp polny czy sitowie, oznacza to wysoki poziom wód gruntowych, a co za tym idzie wyższe ryzyko tworzenia się rozlewisk czy zastoisk wodnych.

Dodaj komentarz