Jak zamiana wskaźnika LIBOR na SARON wpłynie na frankowiczów?

Jak zamiana wskaźnika LIBOR na SARON wpłynie na frankowiczów?

LIBOR (z ang. London Interbank Offered Rate) to referencyjna stopa oprocentowania, po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze za granicą. Jest powszechnie stosowana przy wyznaczaniu oprocentowania kredytów hipotecznych w obcych walutach, takich jak frank szwajcarski (CHF), dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) jen japoński (JPY) oraz euro (EUR).

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, z końcem 2021 roku wskaźnik referencyjny LIBOR CHF zniknie z obrotu na światowym rynku finansowym. Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik, który ma zapewnić możliwość wykonywania umów kredytowych stosujących ten wskaźnik. Od 1 stycznia 2022 r. w Unii Europejskiej we wszystkich umowach kredytów frankowych, w których stosowane są wskaźniki z grupy LIBOR CHF, będą w zamian stosowane wskaźniki referencyjne z grupy SARON (Swiss Average Rate Overnight).

Tę zamianę zaleca m.in. Narodowy Bank Szwajcarii. Wskaźniki SARON są wpisane na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i spełniają wymogi prawa europejskiego dotyczące jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego wprowadzenie wskaźnika SARON do obowiązujących umów kredytowych nie będzie wymagało aneksowania ich treści. Kredytobiorcy będą kontynuować spłatę swoich zobowiązań z zastosowaniem wskaźnika SARON, przy zachowaniu pozostałych zapisów umownych.

Szczegóły stosowania zamiennika dla LIBOR CHF w indywidualnej umowie kredytu powinny zostać przekazane kredytobiorcy przez bank, który przyznał kredyt.

Jak postanowiła Komisja Europejska, stawka SARON będzie – obok marży – częścią oprocentowania kredytów hipotecznych we frankach. To postanowienie jest następstwem decyzji brytyjskiego organu nadzoru, który zdecydował o końcu stawek LIBOR wraz z ostatnim dniem grudnia 2021 r.

Na koniec 2020 r. ponad 410 tys. gospodarstw domowych w Polsce miało kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, a co za tym idzie ich umowy kredytowe zawierały odniesienie do stopy CHF LIBOR (dane NBP z Raportu o stabilności systemu finansowego). Stanowi to około 20 proc. wszystkich kredytów hipotecznych w Polsce. Większość z nich to kredyty długoterminowe z terminami spłaty po roku 2030.

Dodaj komentarz