Czy będzie mniej kredytów hipotecznych?

Czy będzie mniej kredytów hipotecznych?

W październiku br. firma Quality Watch wykonała na zlecenie Biura Informacji Kredytowej badanie opinii Polaków w kwestii ich zainteresowania zaciągnięciem kredytu. Wyniki przeprowadzonej ankiety nie pozostawiają złudzeń – 31% rodaków nie wykazuje chęci wzięcia pożyczki w odniesieniu do wiadomości o wzroście stóp procentowych. Po opublikowanej informacji w dniu 3.11.2021 r. przez Radę Polityki Pieniężnej o podwyżce stopy referencyjnej do pułapu 1,25%, rata odsetkowa przy kredycie hipotecznym, który został niedawno zaciągnięty, będzie wyższa średnio o 192 zł miesięcznie. W obliczu skutków, jakie przynosi ww. podwyżka tj. wzrost kosztów związanych ze spłacaną pożyczką, w niedalekiej przyszłości może dojść do zmniejszenia liczby zawieranych umów kredytowych.

Z przekazu Biura Informacji Kredytowej jasno wynika, że następna podwyżka stóp procentowych będzie miała największe konsekwencje dla osób, które wzięły kredyt mieszkaniowy w złotówkach od marca 2020 roku do września 2021 roku, czyli w czasie, gdy pułap stóp procentowych oscylował przy najniższej wartości w historii. Uśredniony poziom zaciągniętego kredytu w ww. okresie to 307 850 zł. Po pierwszej podwyżce stopy referencyjnej we wrześniu br. o 0,4 pp. rata odsetkowa przy hipotece o takiej wartości poszła w górę o 102 zł miesięcznie. W opinii Sławomira Nosala, kierownika Zespołu Analiz Portfelowych w Biurze Informacji Kredytowej kolejny wzrost o 0,75 pp. do wartości 1,25% przedstawiony 3.11.2021 r. doprowadzi do następnej podwyżki średniej raty ww. kredytu o ponad 192 zł miesięcznie.

W efekcie silnego trendu wzrostowego inflacji kontynuacja podwyżek stóp procentowych jest niemal pewna. Z punktu widzenia pożyczkobiorców doprowadzi to do podwyższenia kosztów związanych ze spłatą rat kredytów, co w konsekwencji może mieć negatywne skutki w terminowym spłacaniu należności kredytowych. W takiej sytuacji stan finansowy gospodarstw domowych również ulegnie osłabieniu.

Polacy są świadomi kosztów, jakie wiążą się z galopującą inflacją i stopami procentowymi, dlatego wyżej przytoczone wyniki badań wykonane na zlecenie BIK nie zaskakują. Warto również wspomnieć, że 57% rodaków w ogóle nie chce brać na swoje barki zobowiązań kredytowych, niezależnie od zmian polityki pieniężnej. Ponadto dane zaczerpnięte z Biura Informacji Kredytowej wskazują, że liczba kredytów zaciąganych w bankach jest coraz mniejsza i spada sukcesywnie.

Dodaj komentarz