Formy prawa do mieszkania

Formy prawa do mieszkania

Lokalizacja, cena, rozkład, sposób wykończenia to kilka najważniejszych aspektów, które analizujemy, dokonując wyboru nieruchomości. Warto też poświęcić czas na zgłębienie tematu dotyczącego form prawa do lokalu mieszkalnego i różnic pomiędzy nimi, aby wybrać opcję najbardziej dla nas korzystną.

Wyróżnić można mieszkania własnościowe, mieszkania spółdzielcze własnościowe, mieszkania spółdzielcze lokatorskie oraz mieszkania komunalne. Poszczególne formy różnią się od siebie, jeśli chodzi o własność budynku i części wspólnych, księgi wieczyste, możliwość dysponowania lokalem, czy kwestie dotyczące dziedziczenia. Przed zakupem mieszkania należy sprawdzić jego sytuację prawną. W przypadku lokalu administrowanego przez spółdzielnię mieszkaniowe warto upewnić się, czy grunty, na których stoją budynki, mają uregulowany stan prawny i czy będzie można wydzielić księgę wieczystą dla nabywanego lokalu.

Mieszkanie własnościowe, które musi być wpisane do księgi wieczystej, uważane jest za najkorzystniejszą opcję. W takim wypadku stajemy się zarówno właścicielami mieszkania, jak i części wspólnych budynku, czyli klatki schodowej, windy, hali garażowej. Zarządzanie budynkiem wielorodzinnym, w którym znajdują się mieszkania własnościowe, zajmuje się wspólnota mieszkaniowa. Jeśli mieszkań jest więcej niż trzy, wówczas decyzje podejmowane są przez członków wspólnoty większością głosów. Gdy mieszkań jest mniej, konieczna jest jednomyślność w głosowaniu, co może utrudniać podejmowanie działań i decyzji.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zyskujemy, gdy kupujemy mieszkanie, które wybudowane zostało przez spółdzielnię mieszkaniową. Takie mieszkanie formalnie pozostaje własnością spółdzielni mieszkaniowej, ale mamy możliwość zarządzania nabytym lokalem. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe nie musi posiadać księgi wieczystej. Można ją jednak założyć np. na potrzeby banku, gdy decydujemy się na finansowanie zakupu kredytem hipotecznym. Obydwa prawa do lokalu umożliwiają jego sprzedaż, dziedziczenie, wynajmowanie, podlegają też egzekucji. Jednak tylko mieszkanie własnościowe traktowanie jest jako nieruchomość. Mieszkanie spółdzielcze natomiast jest prawem.

Osoby fizyczne, które są członkami spółdzielni mieszkaniowej, mają możliwość kupna mieszkania na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu. W takim wypadku lokator ma już ograniczone prawa względem nieruchomości. Prawo do mieszkania nie podlega zbyciu – nie można go sprzedać, czy przekazać jako darowizny, nie podlega również dziedziczeniu i nie może zostać obciążone hipoteką. Jest to dobra opcja dla osób, które posiadają małe zasoby finansowe.

Forma prawna, która zapewnia najmniejsze uprawnienia do dysponowania lokalem, to kwaterunek. Dotyczy on mieszkań komunalnych, czyli takich, których właścicielem jest gmina i które przyznawane są lokatorom w ramach pomocy społecznej. Zamieszkać w takim lokalu mogą osoby spełniające określone kryteria, m.in. dotyczące wysokości dochodów. Lokator nie może bez zgody gminy dokonywać w mieszkaniu żadnych remontów, czy przeróbek. Istnieje możliwość wykupienia prawa do lokalu komunalnego, a zasady wykupu reguluje Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

Dodaj komentarz