Obszar rewitalizacji a prawo pierwokupu

Obszar rewitalizacji a prawo pierwokupu

Posiadanie działki w obszarze objętym rewitalizacją może oznaczać spore problemy ze sprzedażą. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji bowiem w takim przypadku gmina ma prawo pierwokupu gruntu. Czy da się to obejść i sprzedać nieruchomość na wolnym rynku?

Ustawa z dnia 18 listopada 2015 roku o rewitalizacji nadała gminom prawo pierwokupu gruntu, który znajduje się w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Jest to spora niedogodność dla właścicieli takich działek, bo nie mogą oni sprzedać ich komu chcą, tylko muszą uwzględnić interes gminy.

Czym jest obszar rewitalizacji?

Ustawa o rewitalizacji (artykuł 2) określa ją jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

W praktyce więc obszar rewitalizacji to teren, gdzie odbywają się działania służące przywróceniu mu poprzednich funkcji i uzupełnienie ich o nowe. Celem tego procesu jest to, aby w mieście lepiej się żyło, odpoczywało i pracowało. W rewitalizację zaangażowana jest nie tylko gmina, ale również mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, uczelnie czy instytucje kultury.

Obszar rewitalizacji utrudnia sprzedaż

Gmina ustanawia dany teren obszarem rewitalizacji drogą uchwały i ma możliwość ustanowienia na nim prawa pierwokupu w okresie dwóch lat od wejścia w życie tego aktu prawnego. Z kolei Specjalna Strefa Rewitalizacji może zostać ustanowiona na maksymalnie 10 lat.

Prawo realizuje wójt, burmistrz lub prezydent, w zależności od tego pod jaką jednostkę samorządu terytorialnego podlega obszar rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że gmina zastrzega sobie prawo do pierwokupu terenu przeznaczonego pod rewitalizację, komplikuje to nieco sprzedaż. Przez to właściciel gruntu nie może wybrać sobie najlepszej oferty spośród zaoferowanych, ale musi zgodzić się na to, co zaproponuje gmina. Przez to warunki transakcji mogą nie być najkorzystniejsze.

Jak sprzedać nieruchomość położoną na obszarze rewitalizacji?

Najpierw należy sprawdzić, czy działka, którą zamierzamy sprzedać, jest objęta obszarem rewitalizacji. Taką informację można znaleźć najczęściej na stronie internetowej właściwego urzędu miasta. Trzeba tego szukać na mapie z obszarami ewidencyjnymi, a w razie wątpliwości dopytać urzędników bezpośrednio.

Następnie trzeba zweryfikować, czy zostało ustanowione prawo pierwokupu w ustawowych terminach – jeżeli nie, mamy swobodę gospodarowania działką. Jeśli tak, musimy sprzedać je gminie, jeżeli zechce skorzystać z prawa pierwokupu.

Warto jednak pamiętać, że dowiadując się o planach ustanowienia obszaru rewitalizacji na naszej działce, można podczas konsultacji społecznych wyrazić swój sprzeciw. A gdy uchwała wejdzie już w życie, to zakwestionować ją w sądzie administracyjnym. Można powołać się na naruszenie naszego interesu prawnego jako właściciela nieruchomości.

Dodaj komentarz