Rejestr źródeł ciepła w budynkach

Rejestr źródeł ciepła w budynkach

Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego poinformował, że od 1 lipca 2021 roku dostępny będzie specjalny rejestr wszystkich źródeł ciepła, z jakich korzysta się w polskich budynkach. Oznacza to, ze właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek, aby w ciągu 12 miesięcy wskazać, przy użyciu jakich urządzań ogrzewają swoje domy. Ma to zminimalizować problem przestarzałych pieców, które nadal pozostają w użytku i powoduje poważne zanieczyszczenia środowiska oraz szkodliwy smog.

Deklaracja odnośnie do formy ogrzewania nieruchomości ma być składana poprzez formularz elektroniczny, aby usprawnić cały proces budowania bazy danych. Ponadto rejestr dostępny będzie w wersji mobilnej i webowej. Co ważne, wszystkie nowo powstałe budynki mieszkalne będą miały tylko 14 dni na zgłoszenie opisu. W przypadku opóźnień na zarządcę może być nałożona kara finansowa. Szacuje się, że nawet 6 mln budynków zostanie zgłoszonych do nowego rejestru, który będzie obejmować zarówno budynki mieszkalne, jak i usługowe oraz użyteczności publicznej. Dzięki temu da się wychwycić wszelkie nieprawidłowości również w bardzo starych budynkach, gdzie niezbędna jest wymiana całego systemu grzewczego.

Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest częścią walki z smogiem, który w większości dużych miast Polski stanowi bardzo poważny problem. Tylko konkretne działania wobec sposobu wykorzystywania opału mogą zapewnić wymierny skutek. Nowe narzędzie zostało uwzględnione w nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Mając wiedzę odnośnie najbardziej szkodliwych pieców będzie można skuteczniej je wymienić, również z wykorzystaniem dofinansowania na ich modernizację. Warto dodać, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie nadzorowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Natomiast cały projekt finansowany jest z unijnego dofinansowania w ramach Funduszów Europejskich Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dodaj komentarz