Rekordowo wysoki podatek od nieruchomości

Rekordowo wysoki podatek od nieruchomości

Rok 2024 przyniósł Polakom znaczący wzrost podatku od nieruchomości. Danina powiększona o 15% w porównaniu do poprzedniego roku sprawia, że zarówno właściciele nieruchomości mieszkalnych, jak i komercyjnych, muszą przygotować się na znacznie wyższe obciążenia finansowe.

Rekordowe wzrosty

Rekordowe stawki podatku od nieruchomości w tym roku są bezpośrednim efektem wysokiej inflacji, która zarejestrowana została w pierwszym półroczu ubiegłego roku. To największy skok cenowy od 25 lat. Ministerstwo Finansów, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), informuje, że wskaźnik inflacji osiągnął aż 15%, co przekłada się na rekordowy wzrost maksymalnych stawek podatków.

Różne stawki podatku od nieruchomości w zależności od gminy

Podatki od nieruchomości w 2024 roku są zróżnicowane i uzależnione od rodzaju nieruchomości, powierzchni gruntów oraz powierzchni użytkowej budynków i lokali. Ostateczna kwota tego zobowiązania finansowego jest ustalana przez odpowiednie organy podatkowe w gminach i miastach, co sprawia, że właściciele muszą zweryfikować kwotę zgodnie z daną lokalizacją, w której znajduje się ich nieruchomość. Maksymalne stawki omawianego w artykule podatku wynoszą obecnie dla gruntów powiązanych z działalnością gospodarczą 1,34 zł/m², natomiast dla innych własności ziemskich 0,71 zł/m². W przypadku budynków mieszkalnych stawka to 1,15 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, dla budynków gospodarczych 33,10 zł/m², natomiast dla pozostałych budynków stawki mogą sięgać 11,17 zł/m². Warto podkreślić, że podatek od nieruchomości nie obejmuje gruntów rolnych oraz działek w ROD, w tym obiektów na nich ulokowanych.

Dwie możliwości rozliczenia się z gminą

Płatność podatku od nieruchomości może odbywać się jednorazowo lub w czterech ratach dzielonych proporcjonalnie do jego wysokości. Dla kwot nieprzekraczających 100 zł istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty do 15 marca. Podatki przekraczające tę kwotę można rozłożyć na cztery raty, upływające kolejno do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Odpowiednią do wypełnienia w tym celu deklarację każdy zainteresowany otrzyma w urzędzie gminy bądź na stronie podatki.gov.pl. W obliczu tych zmian właściciele posiadłości muszą świadomie zarządzać swoimi finansami, analizować lokalne stawki i dostosować swoje budżety do nowej rzeczywistości. Wzrost podatków z pewnością będzie miał choćby minimalny wpływ na rynek nieruchomości.

Dodaj komentarz