Trendy na rynku nieruchomości według raportu INPON

Trendy na rynku nieruchomości według raportu INPON

Jak wyglądała sytuacja na rynku nieruchomości w II kw. 2022 r., a jak będzie wyglądała w następnych miesiącach? Czy na rynku wtórnym dojdzie do korekty cen? Ile trzeba teraz czekać na sprzedaż nieruchomości? Jak rosnąca inflacja, coraz droższe kredyty i wojna w Ukrainie będą kształtowały rynek nieruchomości? Swoją opinią podzielili się pośrednicy w obrocie nieruchomościami. W efekcie już po raz piąty powstał Indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) – pierwszy barometr koniunktury rynku oparty na opiniach grupy pośredników liczącej 675 osób.

Niesprzyjające czynniki geopolityczne, gospodarcze i finansowe

To głównie te czynniki są przyczyną pogorszenia się sytuacji na rynku nieruchomości w II kwartale 2022 roku. Wartość indeksu nastroju pośredników w obrocie nieruchomościami wyniosła 48,49 na 100 pkt. Wynik ten jest gorszy zarówno w porównaniu z I kw. 2022 (INPON wyniósł wtedy 57,71 pkt.), jak i w porównaniu rok do roku (w II kw. 2021 INPON wynosił 62,75 pkt.). Nastroje w branży są zatem pesymistyczne i prognozy wskazują na spowolnienie rozwoju rynku w III kwartale. Bowiem wszystkie subindeksy składające się na INPON (są to m.in. „kawalerki sprzedaż”, „mieszkania sprzedaż”, „kawalerki najem”, „działki budowlane sprzedaż”, itp.) odnotowały spadek wartości w porównaniu do poprzedniego kwartału. Powyżej granicy optymistycznego nastroju, która wynosi powyżej 50 pkt., pozostały jedynie subindeksy najmu kawalerek i większych mieszkań. Na negatywne nastroje pośredników w II kw. wpłynął przede wszystkim wysoki popyt na najem związany z konfliktem w Ukrainie oraz obniżona zdolność kredytowa potencjalnych nabywców mieszkań. Natomiast na podaż negatywnie oddziałuje wojna oraz inflacja, które to zwiększają presję na wzrost cen.

Prognozy na III kwartał

Większość ankietowanych przewiduje, że III kw. będzie okresem kontynuacji zahamowania popytu na rynku nieruchomości, szczególnie w przypadku większych mieszkań i domów. Ta sytuacja będzie efektem sytuacji niepewności panującej na rynku, polityki banków oraz wysokich stóp procentowych. Wśród opinii słychać, że możemy spodziewać się korekty cenowej na rynku wtórnym, lecz niewielkiej. Związane to będzie z polityką RPP oraz dalej napędzaną inflacją, a także z większą ilością klientów gotówkowych. Problem z kredytami nie rozwiąże się bowiem szybko, a klienci posiadający gotówkę będą chcieli nabywać nieruchomości aby uniknąć inflacji lub w celach inwestycyjnych, ponieważ najem znów może zacząć się opłacać ze względu na rosnący popyt. Ponad 40% ankietowanych przewiduje, że na rynku najmu nastąpi poprawa.

Ile trzeba czekać na sprzedaż nieruchomości?

Według raportu INPON, nawet rok! Prawie 50% ankietowanych wskazało, że tyle trzeba czekać na sprzedaż domu. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku mieszkań, bo tutaj czas sprzedaży wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy. Najszybciej sprzedają się natomiast kawalerki, ponieważ aż 75% ekspertów potwierdziło, że transakcja ta nie trwa dłużej niż 3 miesiące. W przypadku rynku najmu nieruchomości znikają znacznie szybciej, bo ponad 80% osób wskazuje, że znalezienie najemcy na kawalerkę zajmuje często krócej niż 1 miesiąc. W przypadku większego mieszkania może to potrwać trochę dłużej, choć 67% ankietowanych wskazuje, że też zajmuje to ok. 30 dni.

Dodaj komentarz