Założenia nowej ustawy deweloperskiej

Data opublikowania: 12 lutego 2018

Aktualna ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego pochodzi z 16 września 2011 roku. UOKiK opublikował właśnie projekt nowej ustawy, ponieważ według niego ta w obecnej formie nie chroni wystarczająco osób kupujących lokale mieszkalne od deweloperów.

Likwidacja MRP bez zabezpieczenia

Kluczową zmianą w ustawie będzie likwidacja otwartych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych (MRP) bez zabezpieczenia. W chwili obecnej kupujący wpłaca pieniądze za mieszkanie, a bank regularnie przekazuje je deweloperowi, bez kontroli postępu prac, co stwarza wiele zagrożeń. Po nowelizacji ustawy z rachunku zamkniętego deweloper dostanie pieniądze dopiero po wybudowaniu inwestycji i przeniesieniu praw własności lokalu na nabywcę. Uchroni to klientów przed utratą pieniędzy, gdy deweloper zbankrutuje. W razie upadłości nabywca lokalu mieszkalnego będzie mógł łatwiej dochodzić swoich roszczeń, a w szczególności odzyskać pieniądze wpłacone za lokal.

nowe prawo

perhapzz/bigstockphoto.com

Zmiana może być bardzo odczuwalna dla deweloperów – nie będą sukcesywnie otrzymywać transz finansowych z banku, a dopiero po zakończeniu inwestycji, co oznacza konieczność wyłożenia przez nich większego kapitału początkowego, czy wręcz „zamrożenia” środków i brak bieżącego wpływu nowych.

Zmiany w umowie rezerwacyjnej

Zgodnie z nowelizacją ustawy planowane jest uściślenie zasad umowy rezerwacyjnej mieszkania, zawieranej w przypadku starań nabywcy o kredyt. Po nowelizacji opłata rezerwacyjna ma mieć charakter kaucji i nie będzie mogła przekroczyć wartości 1 proc. ceny mieszkania. Z kolei już po zawarciu umowy z deweloperem opłata ma zostać wliczona w poczet ceny zakupionej nieruchomości i trafić na MRP.

Dodatkowe informacje w prospekcie

Aktualnie zapisy w ustawie deweloperskiej nakładają na deweloperów obowiązek poinformowania nabywcy o realizowanej inwestycji, szczegółach mieszkań z oferty sprzedażowej oraz o swojej sytuacji prawno-finansowej. Po nowelizacji ich zakres obowiązków nieco się rozszerzy: w prospekcie informacyjnym będą musiały się znaleźć również dodatkowe informacje o cenie danego mieszkania, a także o ryzyku utraty części pieniędzy w przypadku upadłości banku odpowiedzialnego za prowadzenie MRP.

Zmiany w ustawie wpłyną również na unormowanie praw i obowiązków obydwu stron na wypadek niewypłacalności banku. W przypadku upadłości banku deweloper w ciągu 30 dni będzie musiał zawrzeć nową umowę o prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego z innym bankiem, a także poinformować swoich klientów o zaistniałej sytuacji.

Dodatkowe zmiany

Planowane jest wprowadzenie sankcji dla deweloperów, którzy nie zapewnią żadnego środka ochrony wpłat dla kupujących lokale. Ponadto dzięki nowelizacja ustawy nabywca po wpłaceniu całości kwoty za mieszkanie otrzyma lokal z czystą hipoteką.

Nowelizacja zapewni większe bezpieczeństwo dla kupujących, jednak przed deweloperami będą stały większe wyzwania i dodatkowe obowiązki, ich działalność będzie podlegać szczegółowym kontrolom przez banki, a pieniądze dostaną dopiero po zakończeniu inwestycji.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *