Będą kontrole oznakowania budynków

Będą kontrole oznakowania budynków

Każdy właściciel domu w Polsce musi pamiętać o obowiązku odpowiedniego oznakowania swojej nieruchomości. Brak przewidzianej prawem tabliczki z numerem porządkowym nie tylko grozi mandatem od 20 do 250 złotych, ale także utrudnia pracę służbom ratunkowym oraz kurierom. W kilku województwach już ruszyły kontrole przestrzegania tego obowiązku, a niedopełnienie może skutkować karą finansową.

Oznaczenie domu naszym obowiązkiem

Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym, każdy właściciel domu jednorodzinnego ma 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego na wywieszenie tabliczki z oznaczeniem budynku. Tabliczka ta powinna być umieszczona na ścianie frontowej w widocznym miejscu. Oprócz numeru porządkowego konieczne jest umieszczenie na tabliczce nazwy ulicy lub placu, a w miejscowościach bez przydzielonych ulic, nazwy wsi. Gdy budynek jest położony w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczka z numerem porządkowym powinna znaleźć się również na ogrodzeniu. Dodatkowo musi być ona odpowiednio oświetlona, aby była czytelna po zmroku. Warto podkreślić, że oznakowanie budynku ma istotne znaczenie nie tylko dla kurierów dostarczających paczki czy listonoszy, lecz także dla służb ratunkowych, strażaków i innych, które w sytuacjach awaryjnych muszą szybko dotrzeć pod wskazany adres. Oznaczenie domu może być decydujące w ratowaniu życia czy mienia, dlatego też przestrzeganie tego obowiązku jest niezmiernie istotne. Warto również zauważyć, że koszt zgodnej z prawem tabliczki zaczyna się już od 20 złotych, co w porównaniu do możliwych mandatów jest kwotą niewielką.

Spodziewajmy się kontroli

Choć omawiany w artykule przepis nie jest niczym nowym, niedawne informacje donoszą, że kontrole w tym zakresie już ruszyły. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i świętokrzyskim przeprowadzane są pierwsze kontrole związane nie tylko z oznakowaniem domów, ale także z przestrzeganiem „uchwały antysmogowej”. Ich celem jest sprawdzenie, czy mieszkańcy domów jednorodzinnych nie korzystają z tzw. kopciuchów, które w niektórych województwach są już zakazane, a w innych będą w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Najważniejsze wnioski

Obowiązek oznakowania domu numerem porządkowym to nie tylko wymóg prawa, ale przede wszystkim działanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie codziennego funkcjonowania. Właściciele domów powinni podchodzić do tego zadania z odpowiednią powagą, mając świadomość, że prosta tabliczka może mieć znaczenie życiowe w sytuacjach nagłych.

Dodaj komentarz