Co wpływa na wzrost cen mieszkań?

Co wpływa na wzrost cen mieszkań?

Przyczyny wzrostu cen nieruchomości są uzależnione nie tylko od warunków gospodarczych czy obiektywnej sytuacji ekonomicznej, ale także nastrojów i obaw społeczeństwa. Obecnie szybki wzrost cen powoduje tzw. odłożenie popytu.

Nie tylko inflacja

Obecnie na szybki wzrost cen wpływa bezpieczeństwo finansowe, objawiające się przede wszystkim brakiem obaw przed bezrobociem. Strach przed stratą pracy, nawet jeżeli nie ma realnych przesłanek, to jeden z głównych czynników hamujących decyzje zakupowe nabywców mieszkań.

Lęk przed bezrobociem był jednym z czynników, który spowodował spadek popytu na nieruchomości na początku pandemii koronawirusa. Aktualne duże zainteresowanie mieszkaniami jest natomiast efektem odłożenia decyzji zakupowych na stabilniejszy czas. Wysoki popyt determinuje natomiast szybki wzrost cen. Biorąc pod uwagę największe miasta w Polsce, w drugim kwartale roku za mieszkanie zapłacić należało ponad 9 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Rosnące ceny to efekt dużego popytu

Rosnące ceny nieruchomości to efekt słabnącej wartości pieniądza. Rosnąca inflacja jest także powodem, dla którego kupujący coraz częściej inwestują w nieruchomości, lokując w mieszkaniach swoje oszczędności. Wzmożone zainteresowanie mieszkaniami to również rezultat dużej dostępności kredytów hipotecznych. Nie bez znaczenia jest także wysokość stóp procentowych, które bezpośrednio wpływają na koszt pożyczek. Kolejne czynniki to rosnące wynagrodzenia, rosnące ceny materiałów budowlanych, a także brak równowagi między podażą a popytem.

Trudno przewidzieć, jak dalej kształtować będą się ceny nieruchomości. To, jak szybko będą dalej rosły stawki za metr kwadratowy, uzależniony jest m.in. od dalszego przebiegu epidemii koronawirusa i wprowadzanych w związku z nią restrykcji. Brak stabilności na rynku pracy może spowodować ponowne zmniejszenie popytu, a tym samym spowolnienie wzrostu cen. Duże znaczenie będą mieć także stopy procentowe oraz dostępność kredytów hipotecznych.

Dodaj komentarz