Czy problemy z gazem zahamują wymianę pieców?

Czy problemy z gazem zahamują wymianę pieców?

12 stycznia br. Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że tymczasowo wstrzymuje zawieranie nowych umów na realizację przyłączy gazowych. Zainteresowanie wymianą starych pieców na rzecz ogrzewania gazowego jest większe, niż zakładano i przewyższa możliwości inwestycyjne spółki na rok 2022. Pojawia się ryzyko, że problemy z przyłączeniem do sieci gazowej, a także rosnące ceny gazu, zniechęcą Polaków do inwestowania w ekologiczne źródła ciepła.

Początek roku przyniósł zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Nie można już uzyskać dotacji na nowy kocioł węglowy, który miałby zastąpić stary piec. Na kotły węglowe nie przysługuje także ulga termomodernizacyjna. Nowy nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze”, który ogłoszony zostanie pod koniec stycznia, skierowany będzie do osób najuboższych. Na wymianę starego źródła ciepła i termomodernizację domu, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 69 tys. zł. Dotacja na zakup pompy ciepła będzie wynosić od 9 tys. zł do 40,5 tys. zł, a na zakup pieca gazowego 13,5 tys. zł. Z dopłat skorzystać będą mogły jednoosobowe gospodarstwa domowe o dochodach 1260 zł lub do 900 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Rząd zapowiedział też kolejny program – „Ciepłe Mieszkanie”, w którym będzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania oraz poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Obecnie ponad 44 proc. wniosków w programie „Czyste Powietrze” dotyczy wymiany tzw. kopciucha na piec gazowy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdaje sobie sprawę z problemów, jakie powoduje wstrzymanie przez PSG podłączania nowych odbiorców do sieci gazowej, ale jednocześnie podkreśla, że nie można zrezygnować z finansowania gazowych źródeł ciepła. Potrzebne jest wypracowanie rozwiązań, które wspomogą skuteczne wdrażanie programu „Czyste Powietrze”. Eksperci szacują, że od rozpoczęcia programu w 2018 r. do tej pory, objął on ponad 10 proc. wszystkich pozaklasowych kotłów na paliwo stałe w naszym kraju. Dotychczas w programie złożono ok. 400 tys. wniosków o dofinansowanie. Jesienią odnotowano wyraźny wzrost zainteresowania wymianą kopciuchów, natomiast na przełomie roku zauważalny był spadek zainteresowania, który częściowo może wynikać z rosnących cen gazu, a także komunikatu wydanego przez PSG dotyczącego wstrzymania umów na nowe przyłącza gazowe.

Wicepremier Jacek Sasin wyjaśniał, że wstrzymanie inwestycji związanych z gazyfikacją, spowodowane jest koniecznością zapewnienia płynności PGNiG, który zapewnia środki finansowe na realizację inwestycji przez Polską Spółkę Gazownictwa. Inwestycje mają ruszyć, gdy w życie wejdzie ustawa o szczególnych rozwiązaniach broniących odbiorców paliw gazowych, a PGNiG otrzyma od skarbu państwa pożyczki na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej.

Dodaj komentarz