Czy warto nadpłacać kredyt mieszkaniowy?

Czy warto nadpłacać kredyt mieszkaniowy?

W obliczu rosnącej inflacji i stóp procentowych, kiedy to raty kredytów i koszty życia są coraz droższe, wielu kredytobiorców zaczyna rozważać możliwość nadpłacenia kredytu hipotecznego w celu uniknięcia jeszcze wyższych kosztów kredytowych. Osoby te znalazły się w trudnej sytuacji. Z jednej strony rosnące raty szokują, a w perspektywie widać jedynie dalsze podwyżki, a z drugiej niepokój spowodowany sytuacją na Ukrainie wywołuje potrzebę posiadania pewnych oszczędności, które z kolei kurczą się wraz ze wciąż rosnącą inflacją.  Duża różnica pomiędzy oprocentowaniem lokat i kredytów hipotecznych przemawia na korzyść nadpłat, ale czy nadpłacanie kredytu rzeczywiście się opłaca i może przynieść wymierne korzyści?

Podejmując decyzję, należy wiedzieć, iż ewentualne pozytywne skutki nadpłaty zależeć będą od trzech podstawowych czynników: oprocentowania kredytu, liczby dotychczasowo spłaconych rat oraz decyzji dotyczącej skrócenia czasu spłaty. Szczególnie korzystne może się okazać przyzwolenie banku na skrócenie okresu kredytowania w przypadku szybszego zwrotu części długu. Na podstawie przeprowadzonej symulacji spłaty, biorącej pod uwagę różne warianty oprocentowania, etapu i okresu spłaty, eksperci ustalili pewne zależności, zauważalne w przypadku każdego kredytu hipotecznego. Otóż w momencie dokonania nadpłaty, kwotowe oszczędności kredytobiorców rosną wraz ze wzrostem oprocentowania. Ponadto nadpłacenie w późniejszym okresie spłaty bardziej obniży miesięczną stawkę, jednak będzie miało mniejszy wpływ na kwotowy spadek przyszłej sumy rat. Natomiast skrócenie okresu kredytowania, choć zmniejszy miesięczną korzyść związaną ze spadkiem raty, za to w ogólnym rozrachunku pozytywnie wpłynie na łączną redukcję kosztów kredytu. W związku z tym kredytobiorca musi rozważyć tutaj, jakie korzyści finansowe wynikające z nadpłaty są dla niego istotniejsze, krótko czy długoterminowe.

Eksperci są zgodni, że decyzje o nadpłacaniu kredytu trzeba podejmować przede wszystkim na podstawie swojej indywidualnej sytuacji finansowej. Ważny tutaj jest etap spłaty, na którym się znajdujemy. Doradcy podkreślają, że najkorzystniejsze może okazać się nadpłacanie w pierwszych latach zobowiązania, gdyż wtedy zmniejsza się kapitał długu bankowego, dzięki czemu odsetki będą naliczane od mniejszej kwoty. Warto również wziąć pod uwagę zarobki, a mianowicie jeśli rosną one wolniej niż nasze raty kredytowe, wówczas zobowiązanie będzie coraz bardziej obciążające dla naszego budżetu domowego.

Dodaj komentarz