Program „Moje ciepło” – jakie są zasady?

Program „Moje ciepło” – jakie są zasady?

29 kwietnia br. ruszył nabór do rządowego projektu „Moje ciepło”, który ma na celu wesprzeć finansowo Polaków chcących zainwestować i wymienić pompę ciepła w swoim gospodarstwie domowym. Takie rozwiązanie w dużym stopniu ogranicza emisję zanieczyszczeń tworzonych w następstwie ogrzewania nieruchomości paliwami kopalnymi, a przy okazji popularyzuje odnawialne źródła energii.

Biorąc udział w tej inicjatywnie, można otrzymać nawet 21 tys. zł zwrotu z poniesionego zakupu dla pomp gruntowych oraz 7 tys. zł dla powietrznych. Warto jak najszybciej rozważyć inwestycję, bo program w założeniu trwa do 31 grudnia br. lub do wyczerpania się puli środków, a ustawodawca nie wprowadził ograniczeń dochodowych, co oznacza, że o rekompensatę może wnioskować każdy niezależnie od wysokości zarobków.

Kto może skorzystać z programu „Moje ciepło”?

Program „Moje ciepło” jest dedykowany właścicielom nowych domów jednorodzinnych np. wolnostojących, szeregowych czy w zabudowie bliźniaczej, które charakteryzują się podwyższonym standardem energetycznym. Innymi słowy, przy aplikacjach składanych w bieżącym roku, roczny wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną nie może być wyższy niż 63 kWh/mkw, zaś przy wnioskach złożonych w następnych latach, nie powinien przekraczać 55 kWh/mkw. Pomysłodawcy projektu jasno określili, że określenie „nowego domu” dotyczy tych obiektów, które w dniu składania wniosku o dotację nie złożyły jeszcze pisma o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończonej budowie. Trzeba jednak wspomnieć, że właściciele domów już zamieszkałych nie są automatycznie wykluczeni z projektu i mogą starać się o dofinansowanie, jeśli ww. dokumenty nie były złożone przed 1 stycznia 2021 roku.

Cały projekt jest finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego, a jego pula wynosi 600 mln zł. Beneficjenci programu mogą liczyć na bezzwrotną, finansową dotację wynoszącą 30 – 45% kosztów związanych z zakupem i montażem pompy ciepła. 30% bonifikaty dotyczy standardowych wnioskodawców, zaś nawet 45% osób legitymujących się kartą dużej rodziny. Wniosek o dofinansowanie z programu „Moje ciepło” można złożyć przez Internet, wchodząc na rządową stronę www.mojecieplo.gov.pl. Następnie nastąpi automatyczne przeniesienie do generatora wniosków o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto pamiętać, aby wypełnić aplikację, bazując na przygotowanej instrukcji oraz za pomocą komputera, ponieważ wersja mobilna może się okazać nieczytelna.

Dodaj komentarz