Duży spadek popytu na kredyty mieszkaniowe

Duży spadek popytu na kredyty mieszkaniowe

Z informacji opublikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, iż w maju br. o kredyt hipoteczny starało się 23,82 tys. potencjalnych pożyczkobiorców. Ten rezultat był o 48,21 tys. niższy niż wynik notowany w tym samym czasie przed rokiem, co oznacza spadek zainteresowania na poziomie blisko 51 proc. W odniesieniu do kwietnia 2022 roku osób starających się o przyznanie pożyczki było mniej o ponad 16 proc.

Z ostatniego, tj. majowego odczytu BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe, który udziela informacji o rocznej dynamice wartości wnioskowanych pożyczek hipotecznych, dowiadujemy się, że o niemal 52 proc. zmniejszyła się wartość tych zapytań przesłanych do BIK przez banki oraz SKOK-i w zestawieniu z majem 2021 roku. Zdaniem prof. Waldemara Rogowskiego, głównego analityka Biura Informacji Kredytowej przypuszczenia o majowym odczycie BIK Indeksu Popytu się urzeczywistniły, zaś wynik marcowy br., gdy nastąpił wzrost wartości na poziomie 4,3 proc., był jedynie anomalią i pokłosiem nowych, wyśrubowanych wymagań Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii obliczania zdolności kredytowej.

Bieżący odczyt Popytu na Kredyty Mieszkaniowe stał się następnym, rzeczywistym potwierdzeniem ogromnego ochłodzenia na rynku kredytów mieszkaniowych, które zapewne będzie miało swoją kontynuację w kolejnych miesiącach roku. Majowe wskaźniki BIK są najniższe od 14 lat tj. od stycznia 2018 roku, a wpłynęła na to między innymi zmniejszona o połowę w stosunku do roku ubiegłego liczba wniosków kredytowych. Co ciekawe, ostatni odczyt ilości zapytań pożyczkowych jest najniższy od 15 lat, czyli od stycznia 2007 roku, wtedy też Biuro Informacji Kredytowej zaczęło analizować liczbę takich wniosków. Jak podkreśla prof. Waldemar Rogowski regularność w spadku liczby osób ubiegających się o kredyt hipoteczny, ma miejsce od kwietnia 2021 roku, a zdaniem profesora dalsza tendencja recesji w tym obszarze jest bardzo prawdopodobna. Na wielkość popytu przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu pożyczki mieszkaniowej kolosalny wpływ ma i będzie nadal miała Rada Polityka Pieniężnej i zastosowana przez nią polityka monetarna. Kolejne podwyżki stóp procentowych jeszcze mocniej obniżą zdolność kredytową potencjalnych pożyczkobiorców, a to z kolei ponownie jeszcze bardziej osłabi zainteresowanie tym tematem.

Dodaj komentarz