Dofinansowanie do fotowoltaiki – jak skorzystać?

Dofinansowanie do fotowoltaiki – jak skorzystać?

Fotowoltaika zdobywa coraz większą popularność, jako zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne źródło energii elektrycznej. Osoby, które w obliczu stale rosnących cen prądu chciałyby zainwestować w instalację fotowoltaiczną, będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach dwóch programów – „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”. Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie i co trzeba zrobić, aby dostać dotację?

Ceny prądu rosną, a konsumencie szukają oszczędności. Coraz więcej mówi się też o trosce o środowisko naturalne, czemu służy między innymi pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W tej sytuacji coraz więcej zwolenników zyskuje fotowoltaika. Jest to rozwiązanie, w które trzeba zainwestować niemałe środki finansowe, ale podobnie jak w latach poprzednich, można uzyskać dotację na ten cel.

W 2024 roku kontynuowany jest program „Czyste Powietrze”, który pozwala uzyskać wsparcie finansowe m.in. na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych. Program oferuje wsparcie w postaci dotacji, dotacji z opcją prefinansowania oraz dotacji przeznaczonej na częściowe spłacenie kredytu zaciągniętego w banku. O dofinansowanie nowych inwestycji mogą ubiegać się osoby, które już wcześniej korzystały z programu. Wysokość dotacji zależy od rodzaju przedsięwzięcia, a beneficjenci programu podzieleni są na 3 grupy. Wsparcie na podstawowym poziomie otrzymują osoby, których dochód wynosi do 135 tys. zł, podwyższony poziom dofinansowania obowiązuje dla gospodarstw wieloosobowych, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 1894 zł, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – 2651 zł. Najwyższy poziom dofinansowania mogą otrzymać gospodarstwa wieloosobowe, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 1090 zł lub 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych. Maksymalne kwoty dotacji w przypadku inwestycji w instalację fotowoltaiczną wynoszą odpowiednio 6 tys., 9 tys. i 15 tys. złotych, przy czym wartość dofinansowania nie może przekraczać 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w województwie, w którym realizowana będzie inwestycja.

W bieżącym roku przeznaczono 400 mln zł na realizację programu „Mój Prąd”, czyli mniej niż w poprzednim etapie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważa wprowadzenie obowiązku zainstalowania magazynu energii dla osób, które będą chciały uzyskać wsparcie w programie, dzięki czemu wzrośnie poziom wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Związane jest to z dużym obciążeniem dla systemu energetycznego spowodowanym wzrostem liczby instalacji fotowoltaicznych.

Informacje na temat wysokości dofinansowania, które będzie można uzyskać w programie „Mój Prąd”, nie są jeszcze znane. Przypuszcza się jednak, że w 2024 r. suma dofinansowania na fotowoltaikę może przekroczyć 58 tys. zł. Nie są również znane zasady nowej edycji programu, ale bazując na poprzednim programie „Mój Prąd 5.0”, można spodziewać się, że również w tym roku skierowany będzie do indywidualnych właścicieli, którzy nie korzystali do te pory z dotacji na instalację fotowoltaiczną i rozliczali się według systemu net-billing lub net-metering, a także osób, które już korzystały w rządowego wsparcia na ten cel i zgłosiły swoją instalację fotowoltaiczną do przyłączenia przed 31 marca 2022 roku w systemie net-metering lub po 1 kwietnia 2022 roku w systemie net-billing.

Dodaj komentarz