Eksurbanizacja, czyli rozlewanie się miast

Eksurbanizacja, czyli rozlewanie się miast

Eksurbanizacja to proces zachodzący w Europie od XIX wieku, jednak dopiero obecnie zaczyna być bardzo dużym problemem. Polega na osiedlaniu się ludności wokół miast lub w dalszym odstępie od nich, tym samym powodując zmniejszenie liczebności głównych ośrodków cywilizacyjnych i stałe zagęszczanie terytoriów podmiejskich.

Dlaczego to niebezpieczne?

Nad eksurbanizacją nikt nie ma kontroli. To nieustanny proces, który zwiększa swój zasięg głównie przez działania deweloperów, wykupujących działki na terenach rolnych, aby zmniejszyć koszty inwestycji. Coraz częstszym widokiem po opuszczeniu granic miast są osiedla, zazwyczaj domków jednorodzinnych, wyglądających identycznie i pozbawionych roślinności w pobliżu, co jest jednym ze skutków eksurbanizacji. Ponadto wywiera on negatywny wpływ na gospodarkę i środowisko. Prócz samego zabudowywania terenów zielonych, szkodliwym następstwem jest duże zużycie paliwa, a tym samym produkowanie zanieczyszczeń do atmosfery. Mieszkańcy takich miejsc dłużej muszą dojeżdżać do pracy, sklepu czy lekarza do życia, w efekcie czego częściej korzystają z samochodów. Ponadto eksurbanizacja powoduje wysiedlanie centralnych części miast.

Jak zapobiec eksurbanizacji?

Ważnym aspektem w tym zakresie jest uświadomienie problemu społeczeństwu oraz zniechęcanie do zasiedlania wsi lub małych miasteczek. W pobliżu takich miejsc nie powinno się budować centrów handlowych czy szpitali, co zachęcałoby do zakupu domów, ze względu na bliskie udogodnienia, a wręcz przeciwnie, zaniechanie planów takich inwestycji i skupienie usług w miastach. Należałoby przekonać ludność, że ośrodki urbanizacyjne są dobrym miejscem do życia, wykorzystać kampanie środowiskowe, reklamy, a także wprowadzić rozwiązania w postaci udogodnień w transporcie lub możliwości poruszania się rowerem. Dobrym zabiegiem jest również przeprowadzenie modernizacji i rewaloryzacji centrów miast, otworzenie ich na środowisko, postawienie na ekologię i architekturę krajobrazu. Większa liczba parków, łąk czy roślin zielonych przekona mieszkańców, że jest to dobre miejsce. W gestii gminy jest także niedopuszczenie do zasiedlania terenów w pobliżu aglomeracji. Utworzenie formy ochrony takich miejsc przed działaniami deweloperów oraz niewydawanie pozwoleń na budowę lub sam zakup tych obszarów jest najważniejszym elementem, bez którego eksurbanizacja będzie postępować dalej, w niebezpiecznym kierunku.

Miasto czy wieś?

Pomimo wysokich cen lokali w metropoliach warto zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem rozwiązaniem jest dom czy mieszkanie. Osiedlanie się we wsiach czy miasteczkach powinno być zabiegiem ostatecznym, a wybierając dom warto sprawdzić, jak wygląda pobliski teren i czy osiedle nie jest wybudowane jedynie pod kątem zysku. Trzeba pamiętać, że bez sprzeciwu ludzi nie dojdzie do zmian, a wręcz przeciwnie – negatywne procesy będą się pogłębiać. Istnieje możliwość, że pewnego dnia wokół miast nie będzie już pól uprawnych, wolnych, zielonych terenów, a pozostaną monotonne osiedla.

Dodaj komentarz