Inwestycje instytucjonalne a rynek mieszkaniowy

Inwestycje instytucjonalne a rynek mieszkaniowy

Na rynek mieszkaniowy ma ostatnio wpływ wiele zjawisk i trendów. Trudno jednoznacznie ocenić, jakie przełożenie na sytuację mieszkaniową Polaków oraz sam rynek mają pandemia czy szalejąca ostatnio inflacja. Pewne jest jednak to, że mamy do czynienia z wyjątkowo wysokim popytem. Mieszkania są w większości kupowane niemal od razu. Przyjrzyjmy się, jak na sytuację na polskim rynku mieszkaniowym wpływają inwestycje instytucjonalne. Czy zagraniczny kapitał z nimi związany to coś dobrego dla mieszkalnictwa, czy wręcz przeciwnie?

Wzrost popularności inwestycji instytucjonalnych

Media chętnie zajmują się ostatnio tym tematem. Inwestycje instytucjonalne to w naszym kraju stosunkowo nowe zjawisko. Wprawdzie ich procentowy udział w rynku nie jest duży, można jednak zakładać, że znaczenie inwestycji będzie rosło. A wraz z tym będziemy obserwować wzrost zagranicznego kapitału powiązanego z tą możliwością.

Powodem dużego zainteresowania jest z pewnością dynamiczny wzrost roli, jaką pełnią inwestorzy instytucjonalni. Łączenie rynków kapitałowych sprawia, że kapitał może z łatwością przepływać globalnie pomiędzy różnymi aktywami. Co więcej ceny mieszkań w naszym kraju są jeszcze stosunkowo niskie. Duże znaczenie ma też dostępność i łatwość wejścia na rynek. Te cechy sprawiają, że nasz rynek mieszkaniowy może wydawać się zagranicznym wyjątkowo inwestorom atrakcyjny.

Co wpływa na ceny mieszkań?

Oczywiście ceny lokali oraz nieruchomości kształtują się przede wszystkim na poziomie lokalnym. Nie należy jednak bagatelizować roli większych inwestorów, w tym właśnie wspomnianego kapitału zagranicznego. Potwierdzają to badania prowadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Analiza trendów globalnych, zwłaszcza tych związanych z większymi miastami prowadzi do pewnych wniosków. Na przykład odnośnie wpływu powiązań handlowych na ceny nieruchomości. Co ciekawe, okazuje się, że jest on większy niż znaczenie połączeń lokalnych. Grozi to ryzykiem destabilizacji makroekonomicznej. Podobnie jak związany z pandemią wzrost środków publicznych przeznaczonych na stymulację gospodarki. Specjaliści zwracają przy okazji uwagę na fakt, że dotychczas średnio aż jeden na cztery kryzysy finansowe miał związek z rynkiem nieruchomości i rozpoczął się właśnie tu.

Polski rynek mieszkaniowy

W naszym kraju lokale i nieruchomości są częstym obiektem inwestycji. Ceny w porównaniu z innymi krajami wypadają dość korzystnie. Oferujemy też znacznie większą dostępność. Duże znaczenie ma także dynamiczny wzrost gospodarczy i związane z nim wzrosty wynagrodzeń.

Analiza wpływu, jaki wywiera obecność zagranicznego kapitału na rynku mieszkaniowym, pokazuje, że bardzo często prowadzi to do wzrostu cen. W dodatku większość metod, które stosowano, aby zwalczyć ten negatywny wpływ, nie przyniosła skutku. Warto zainteresować się tą kwestią, ponieważ statystyki pokazują, że w roku 2021 napływ kapitału w pierwszym półroczu był dwa razy większy niż w całym roku poprzednim.

Dodaj komentarz