Kredyt bez wkładu własnego. Kto może skorzystać z programu?

Kredyt bez wkładu własnego. Kto może skorzystać z programu?

Kredyt hipoteczny w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu” pozwoli pokryć całościowy koszt zakupu lub budowy domu. Dopłatę uzyskają osoby chcące powiększyć rodzinę o kolejne dziecko. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o kredyt bez wkładu własnego z dopłatą oraz jak o nie wnioskować?

Warunki programu

Aby uzyskać kredyt bez wkładu własnego, trzeba spełnić kilka warunków. Nikt z członków gospodarstwa domowego nie może posiadać mieszkania lub domu (dotyczy to również okresu 5 lat wstecz). Wyjątkiem są rodziny posiadające przynajmniej dwoje dzieci. W takim przypadku rodzina  posiadająca tylko jedno mieszkanie lub dom może starać się o preferencyjny kredyt. Powierzchnia takiego domu lub mieszkania nie może przekraczać poniższych limitów przypisanych dla poszczególnej liczby dzieci w rodzinie:

  • dwoje dzieci – 50 mkw.;
  • troje dzieci – 75 mkw.;
  • czworo dzieci – 90 mkw.;
  • pięcioro lub więcej – brak limitu.

Dopłaty do kredytu

W ramach programu MBWW można dostać dopłaty do kredytu w wysokości np. 20 000 zł, 80 000 zł, 140 000 zł (udzielona kwota zależna jest od liczby dzieci). Gdy urodzi się drugie dziecko, rodzice otrzymają 20 000 zł, a przy trzecim lub kolejnym dopłata wyniesie 60 000 zł. Pieniądze trafią do banku jako nadpłata kredytu.

Kredyt preferencyjny musi zostać udzielony na co najmniej 15 lat i nie może być to kredyt walutowy. Przynajmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać obywatelstwo polskie. Z programu MBWW mogą korzystać osoby w każdym wieku, single, pary w związku nieformalnym i małżeństwa.

Mieszkanie lub dom za kredyt bez wkładu

Za kredyt preferencyjny będzie można kupić mieszkanie albo dom rynku pierwotnego lub wtórnego. Program nie obejmuje limitu powierzchni. Jednak cena musi być niższa od limitu, który obowiązuje w danym regionie Polski. Wysokość limitów zostanie udostępniona na początku kwietnia 2022 roku.

Kredyt bez wkładu własnego a budowa domu

Preferencyjny kredyt można uzyskać na zakup mieszkania, domu bądź działki, czy też na budowę domu. Można nim go otrzymać także na wykończenie domu, czy mieszkania. W takim przypadku kwota kredytu może być wyższa niż koszty zakupu lub budowy domu.

Dla małżeństw planujących potomstwo

Małżeństwo, które planuje posiadać więcej niż jedno dziecko może uzyskać dopłatę.  Preferencyjny kredyt może zostać udzielony, gdy posiadany wkład własny nie przekracza 10 %.  Jeśli przykładowe małżeństwo posiada 25 %, to tylko 10 % może przeznaczyć na zakup, czy budowę. Resztę może wydać  na wykończenie lub nadpłatę kredytu.

Gwarancja wkładu własnego

BGK udziela tzw. gwarancji wkładu własnego. Oznacza to, że preferencyjny kredyt może zostać udzielony na całą kwotę potrzebną do zakupu lub budowy nieruchomości. Kredytobiorca zyskuje gwarancję, że jeśli  nie będzie posiadał wystarczająco dużo środków na spłatę kredytu, to BGK spłaci wartość gwarantowanego wkładu własnego. Będzie ona mogła wynieść od 10 do 20 % ceny nieruchomości, jednak nieprzekraczającej 100 000 zł. Jeżeli kredytobiorca będzie posiadał wkład własny, to wkład i gwarancja łącznie nie będą mogły wynieść więcej niż 20 %.

Gdzie można złożyć wniosek o kredyt bez wkładu własnego?

Aby skorzystać z programu MBWW należy złożyć wniosek w banku, który jest związany umową z BGK. Przyznanie kredytu preferencyjnego odbędzie się na takich samych zasadach, co udzielenie zwykłego kredytu hipotecznego. Bank oceni zdolność finansową wnioskodawcy, aby sprawdzić, czy ten będzie mógł spłacać na bieżąco raty.

Od kiedy zacznie działać program?

26 maja 2022 r.  rozpocznie się udzielanie kredytów hipotecznych bez wkładu własnego.

Dodaj komentarz