Kredyty mieszkaniowe w III kwartale 2021 r. wg raportu AMRON-SARFiN

Kredyty mieszkaniowe w III kwartale 2021 r. wg raportu AMRON-SARFiN

Bieżący rok przyniósł znaczne ożywienie zarówno na rynku samych mieszkań, jak i kredytów mieszkaniowych. Chętnie pożyczamy pieniądze i najczęściej celem tego jest właśnie zakup nieruchomości. Polacy generują wysoki popyt zarówno na mieszkania, jak i działki z domami. Nowe ogłoszenia bardzo szybko znajdują chętnych. To sprawia, że ceny regularnie idą w górę. Można powiedzieć, że efektem tego jest duże zapotrzebowanie i chęć zaciągania zobowiązań finansowych na coraz większe kwoty. Tak koło się zamyka. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych w III kwartale bieżącego roku.

Liczba aktywnych zobowiązań

Zgodnie ze stanem na ostatni dzień września 2021, liczba aktywnych umów umów kredytowych wyniosła dokładnie 2 538 814. W porównaniu z II kwartałem mamy do czynienia ze wzrostem o 1,11%, czyli 27 879. Powiązany z tymi liczbami stan zadłużenia polskich gospodarstw domowych w obrębie kredytów mieszkaniowych wyniósł nieco ponad 500 miliardów złotych. W poprzednim kwartale wartość ta wynosiła nieco mniej, 486 mld zł. Wzrost wartości aktywów w przypadku kredytów hipotecznych sięgnął zatem 2,89%.

Zmiany zasad udzielania kredytów

Co ciekawe, w III kwartale 2021 część banków zaostrzyła politykę kredytową. Miało to przede wszystkim związek z wejściem w życie Rekomendacji S. Skróceniu uległ maksymalny okres kredytowania. Dotyczy to zarówno czasu branego pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej, jak i samym udzielaniu kredytu. Obostrzenia nie wpłynęły jednak znacząco na rynek i po raz kolejny mieliśmy do czynienia ze wzrostami. Liczba udzielonych kredytów wzrosła o 2% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniosła 68 353. Jeśli natomiast chodzi o wartość tych zobowiązań, łączna kwota sięgnęła 23,229 mld zł i wzrosła o ponad miliard złotych.

Jeśli chodzi o walutę kredytów zaciąganych w naszym kraju, zdecydowaną większość stanowią złotówki – aż 99,28%. Jest to wynik wyższy o 0,07 p.p. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Dane opublikowane przez NBP pod koniec III kwartału świadczą o tym, że udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych stanowi 2,45%. W związku z tym możemy mówić o poprawie jakości kredytów, ponieważ wskaźnik ten obniżył się o 0,05% w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Złotowe kredyty mieszkaniowe z zaległościami w spłacie pod koniec września 2021 to 1,9% wszystkich kredytów złotówkowych, co również oznacza spadek – w tym przypadku o 0,07%.

Jakie sumy są pożyczane?

Warto zwrócić jeszcze uwagę na wartości zaciąganych kredytów. W III kwartale bieżącego roku średnia wartość kredytu mieszkaniowego wyniosła 339 133 zł. Oznacza to wzrost o 9  494, czyli 2,88% względem poprzedniego kwartału. Znacznie wyższa, bowiem aż o 18,24% była także średnia wartość nowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w złotówkach. Średnia wartość kredytu hipotecznego ogółem w III kwartale 2021 była wyższa o 17,24%, nominalnie był to wzrost o 49 870 zł.

Dodaj komentarz