Kredyty hipoteczne – coraz większe zadłużenie Polaków

Kredyty hipoteczne – coraz większe zadłużenie Polaków

W czasach galopującej inflacji problemy finansowe ma wielu Polaków, ale z największymi trudnościami muszą się borykać ci, którzy spłacają kredyty hipoteczne. Permanentnie podwyższane stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej generują wyższe raty pożyczek, a to wpływa na coraz częstsze poślizgi w spłacaniu zobowiązań, co jest już odnotowywane w publikowanych statystykach. Zadłużenie kredytobiorców w ostatnim półroczu wzrosło dwukrotnie i to, mimo iż duża ich część może skorzystać z opcji wakacji kredytowych i Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Rośnie zadłużenie Polaków z kredytami hipotecznymi

Dane udostępnione przez Biuro Informacji Kredytowej nie pozostawiają złudzeń, że sytuacja finansowa Polaków, którzy spłacają kredyty hipoteczne nie jest kolorowa. Bieżące zadłużenie pożyczkobiorców we wrześniu 2022 r. wzrosło do 450 mln zł, podczas gdy w maju tego roku oscylowało przy kwocie 200-225 mln zł. Jak informuje BIK, powyższe wyliczenia nie obejmują kredytobiorców zaliczających lekki, bo np. tygodniowy poślizg w spłacie zobowiązań, tylko tych, którzy zwlekają z zapłatą minimum od trzech miesięcy. Ogromny wpływ na taki obrót sytuacji mają wyżej wspomniane podwyżki stóp procentowych. RPP w czasie ostatnich trzynastu miesięcy zdecydowała się je podnieść aż jedenastokrotnie, choć co może zaskakiwać, ostatnie dwa miesiące obyły się bez korekty polityki pieniężnej. Aktualnie główna stopa referencyjna dobiła do wyniku 6,75 proc.

Pomysły rządu na pomoc kredytobiorcom

W celu przeciwdziałania obecnej sytuacji i zahamowania rosnącego zadłużenia wśród obywateli, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, Rząd wdrożył w ostatnim czasie mechanizmy osłonowe, tj. wakacje kredytowe, oraz usprawnił działanie już obowiązujących, m.in. Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wakacje kredytowe to opcja odroczenia w spłacie rat kredytu hipotecznego przez maksymalny okres ośmiu miesięcy w tym oraz kolejnym roku. Zawieszenie może nastąpić na dwa miesiące w II oraz III kwartale 2022 roku, a także po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów w 2023 roku. Z kolei Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma zapewnić darmową pomoc w spłacie pożyczki hipotecznej lub w otrzymaniu pożyczki, która zostanie przeznaczona na jego spłatę. Trzeba jednak wspomnieć, że z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać wszyscy pożyczkobiorcy, a tylko ci, którzy wzięli kredyt hipoteczny w złotówkach, a zakup dotyczył ich własnego celu mieszkaniowego, a nie np. inwestycji na wynajem. Z tego powodu osoby, które zaciągnęły kredyt w obcej walucie lub wynajmują spłacaną nieruchomość, nie mogą zawiesić spłaty i być może dlatego zadłużenie pożyczkobiorców nadal rośnie.

Dodaj komentarz