Kredyty hipoteczne – rodzaje

Kredyty hipoteczne – rodzaje

W bankach możemy spotkać się z różnymi podziałami kredytów hipotecznych. Istnieje kilka kryteriów, które pozwalają podzielić te produkty. Przyjrzeliśmy się najważniejszym z nich i wyjaśniamy, czego dotyczą różnice.

Kiedy przychodzimy do banku celem zaciągnięcia kredytu hipotecznego, doradca zapyta, jakie konkretnie zobowiązanie nas interesuje. Można bowiem wyróżnić podział tych produktów ze względu na walutę zobowiązania, cel kredytowania, typ raty, a także sposób przeliczania waluty, w której kredyt jest wypłacany.

Podział ze względu na walutę

Kredyt hipoteczny we wszystkich bankach w Polsce, które mają taki produkt w ofercie, można wziąć w złotówkach. Część instytucji oferuje także zobowiązanie w stabilnych walutach obcych, takich jak: dolar amerykański czy euro.

W związku z tym ze względu na walutę zobowiązania można podzielić kredyty na złotowe i walutowe. To, jaki produkt można otrzymać, jest uwarunkowane walutą zarobków. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kredyt hipoteczny można uzyskać tylko w tej samej walucie, w której się zarabia.

Wszyscy osiągający dochody w złotówkach mogą więc wziąć tylko kredyt złotowy. Natomiast osoby pracujące za granicą mogą liczyć na finansowanie np. tylko w euro.

Podział ze względu na cel kredytowania

Istnieje również kilka rodzajów kredytów hipotecznych podzielonych ze względu na cel kredytowania. Najpopularniejsze z nich to cel mieszkaniowy, budowlany i remontowy.

Cel mieszkaniowy realizujemy, jeśli zaciągamy kredyt na kupno gotowego domu lub mieszkania, w którym sami zamieszkamy. Kredyt budowlany jest przeznaczony na budowę domu, a remontowy na wykończenie lub remont nieruchomości.

Podział ze względu na typ raty

W przypadku kredytów hipotecznych można również wybrać typ raty – równe albo malejące.

Kredyt z ratą równą polega na tym, że jeśli nie zmienia się stopa bazowa oprocentowania (WIBOR, a w przyszłości WIRON), to miesięczna płatność jest taka sama przez cały okres spłaty. Zmieniają się za to proporcje odsetek i kapitału w racie.

Z kolei wybór kredytu z ratą malejącą sprawia, że miesięczna płatność będzie spadała wraz z upływającymi miesiącami spłaty. Udział kapitału w racie jest cały czas taki sam, zmniejszają się tylko odsetki.

Oba typy rat mają swoje wady i zalety. Rata równa pozwala dostosować płatność do domowego budżetu, a zdolność kredytowa przy jej wyborze będzie wyższa. Z kolei raty malejące będą sumarycznie wynosiły mniej niż równe, więc kredyt będzie tańszy.

Podział ze względu na sposób przeliczania waluty, w której kredyt jest wypłacany

Kolejnym podziałem jest ten według sposobu przeliczania waluty, w której kredyt jest wypłacany. Zgodnie z tym kryterium wyróżniamy dwa typy – denominowany i indeksowany. Oba są kredytami walutowymi.

Denominowany polega na tym, że w umowie saldo kredytu jest wyrażane w walucie obcej, natomiast wypłata następuje w złotówkach według aktualnego kursu. Przez to kredytobiorca nie wie, ile ostatecznie środków otrzyma.

Jeśli klient zdecyduje się na indeksowany, to dokładnie zna wysokość kredytu, bo jest ona podawana w złotówkach. Jednak wysokość rat będzie uzależniona od kursu waluty obcej, w której zostało zaciągnięte zobowiązanie.

Dodaj komentarz