Program Czyste Powietrze – możliwość finansowania podatku VAT kredytem

Program Czyste Powietrze – możliwość finansowania podatku VAT kredytem

Program Czyste Powietrze cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest on często zmieniany, aby zachęcić jeszcze większe grono osób do skorzystania z niego. Tym razem zmiany dotyczyły programu gwarancyjnego. Dnia 28 grudnia 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu gwarancyjnego „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ta aktualizacja była niezbędna w związku z brakiem możliwości finansowania środkami europejskimi podatku od towarów i usług (VAT) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uaktualniono definicję kredytu

Celem programu gwarancyjnego jest poszerzenie instrumentów oddziaływania programu „Czyste Powietrze”. Program ten służy bowiem zwiększeniu efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych mieszkalnych oraz zmniejszeniu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń trafiających do atmosfery poprzez wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe i przeprowadzenie termomodernizacji tych budynków. Jednak w związku z brakiem możliwości finansowania podatku od towarów i usług VAT w ramach programu środkami pochodzącymi z UE konieczna była aktualizacja programu gwarancyjnego. Dotyczyła ona przeznaczenia środków kredytu obejmowanego gwarancją. W ramach tej aktualizacji dostosowano definicję kredytu udzielanego beneficjentom programu przez banki kredytujące, umożliwiając tym samym finansowanie tego wydatku kredytem. Aktualizacja definicji pozwala więc na uzyskania środków zarówno na koszty kwalifikowane, jak i na podatek VAT naliczony od tych kosztów – w wysokości co najmniej 95% wysokości kredytu oraz na pokrycie pozostałych kosztów zadania niezbędnych do jego realizacji, (w tym również podatku VAT), jednak w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.

Program gwarancyjny „Czyste Powietrze” z wykorzystaniem gwarancji BGK jest efektem wejścia w życie ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Dodaj komentarz