Nowa Rekomendacja S – zmiana zasad przyznawania kredytów hipotecznych

Nowa Rekomendacja S – zmiana zasad przyznawania kredytów hipotecznych

Zgodnie z najnowszą wersją tzw. Rekomendacji S, którą odgórnie narzuciło KNF, z dniem 30 czerwca 2021 roku banki były zobligowane do zmodyfikowania zasad, na podstawie których udzielane są kredyty hipoteczne. Nowe kryteria wyliczania zdolności kredytowej spowodują, iż otrzymanie tego rodzaju kredytu stanie się trudniejsze. Powyższe regulacje nie dotyczą banków spółdzielczych, które nowe zasady muszą wdrożyć do końca 2022 roku.

Długoterminowy kredyt

Jedną z istotnych zmian, jaką banki były zobligowane wprowadzić, to sposób kalkulowania dostępnej kwoty pożyczki. Wcześniejsza odsłona Rekomendacji S skłaniała instytucje finansowe do sztucznego zaniżania możliwej kwoty kredytu w momencie gdy, kredytobiorca decydował się na ponad 30-letni okres spłaty. Obecnie taka obniżka będzie dotyczyć okresu spłaty dłuższego niż 25 lat. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku okresu 25 lat lub krótszego, zdolność kredytowa danej osoby się nie zmieni.

Kredyt w wielu walutach

Rekomendacja S jeszcze mocniej utrudni wzięcie kredytu hipotecznego przez osoby, które uzyskują dochody w różnych walutach. Sytuacja tyczy się głównie par, gdzie jedna osoba zarabia w złotówkach, zaś druga np. w euro lub funtach. W przypadku, gdy wyższy dochód osiągany jest w obcej walucie np. funtach, to właśnie w tej walucie zostanie udzielona pożyczka. Trudności pojawiają się wówczas, gdy bank na podstawie przepisów Rekomendacji S dokonuje wyliczeń i musi wziąć pod uwagę zmiany kursów walut, które obniżą dochód aż o 50 proc. Do tej pory obniżka była na poziomie 20 proc. Dla przykładu: jeśli para ma dochód 3000 euro i 6000 zł, to bank skalkuluje zdolność tak, iż dochód wynosi 3000 euro i 3000 zł, co w znaczący sposób obniży realną kwotę kredytu.

Kredyt a stałe oprocentowanie

Rekomendacja S wymusza obecnie na bankach wprowadzenie ofert z oprocentowaniem, które nie może ulec zmianom przynajmniej przez pięć lat. Zważywszy na fakt, iż  niebawem stopy procentowe wzrosną, tego typu oprocentowanie jest korzystne dla kredytobiorcy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż stałe oprocentowanie jest z reguły wyższe niż wartość zmiennego. Dla przykładu Bank Millenium posiada ofertę, gdzie przy wkładzie własnym na poziomie 25 proc., oprocentowanie stałe to 3,96 proc., zaś zmienne 2,31 proc. Nawet jeśli WIBOR 3M od razu po wzięciu pożyczki powróciłby do wartości sprzed pandemii, to oprocentowanie zmienne miałoby wartość na poziomie 3,81 proc., co w dalszym ciągu dawałoby niższą opłatę niż stałe oprocentowanie. Warto również nadmienić, iż o stałe oprocentowanie mogą starać się także kredytobiorcy, którzy są w trakcie spłacania kredytu hipotecznego. Jeśli są zainteresowani taką opcją, muszą złożyć wniosek, a bank będzie zobligowany do zaproponowania stawki oprocentowania, która nie zmieni się przez okres pięciu lat. W momencie, gdy klient wyrazi zgodę na zaproponowane rozwiązania, wystarczy podpisać aneks do już istniejącej umowy.

Dodaj komentarz