Opłata mocowa w 2023 r.

Opłata mocowa w 2023 r.

Urząd Regulacji Energetyki podał do informacji publicznej, że miesięczne stawki netto opłaty mocowej w 2023 roku dla gospodarstw domowych wyniosą od 2,38 zł do 13,35 zł i będą zależne od wielkości zużycia. Opłatę dla pozostałych odbiorców uzależniono od ilości pobieranej energii elektrycznej z sieci w ustalonych godzinach tj. od 7:00 do 22:00 w dni robocze, która ma wynieść 0,1024 za kWh.

Zryczałtowaną opłatę będą regulować klienci rozliczający się według taryfy G, a także odbiorcy taryfy C1 z zamówioną mocą do 16 kWh. Osoby wybierające rozwiązania inne, niż opłatę zryczałtowaną, muszą liczyć się z tym, że ich rachunki będą uzależnione od ilości zużytej energii w określonych godzinach i indywidualnej krzywej poboru, tzn. różnicy wynikającej ze zużycia energii w czasie szczytowego zapotrzebowania, a poborem w pozostałym przedziale czasowym.

URE ogłosiło również, że do końca 2027 roku będzie funkcjonować ww. podział, tj. na konsumentów ryczałtowych z wysokością opłaty mocowej uzależnionej od rocznego zużycia energii oraz pozostałych odbiorców, dla których kluczowy będzie pobór energii elektrycznej w przedziale czasowym określany jako godziny szczytowego zapotrzebowania. Od 1 stycznia 2028 roku nastąpi spora zmiana, gdyż zostaną zlikwidowane stawki ryczałtowe, a opłata mocowa wszystkich korzystających z energii elektrycznej, również gospodarstw domowych, będzie uzależniona od profilu zużycia, tzn. im bardziej stabilny profil, tym niższa opłata.

Jakie opłaty wchodzą w skład rachunku za energię elektryczną?

Dwoma kluczowymi elementami, które wpływają na wielkość rachunku za energię elektryczną, są opłaty za zakup tejże energii, a także koszty dystrybucyjne. W zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się zatwierdzanie taryfy dla sprzedaży, ale tylko dla odbiorców indywidualnych, którzy korzystają z opcji tzw. sprzedawców z urzędu oraz usługi dystrybucji energii, ale w tym przypadku już dla wszystkich odbiorców.

W taryfach proponowanych przez sprzedawców największym kosztem jest zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii lub poprzez umowy dwustronne. Warto nadmienić, że muszą zostać zapewnione odpowiednie ilości energii zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i biogazu rolniczego, ale również świadectwa dotyczące efektywności energetycznej. Proponowana przez sprzedawców taryfa zawiera w sobie także wszelkie koszty związane z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej. Oprócz tego w ww. taryfach znajdują się koszty, które nie stanowią zysków i nie trafiają do firm dystrybutorskich. Są to m.in. opłata kogeneracyjna związana z systemem wspierającym energię produkowaną w drodze kogeneracji, a także opłata mocowa skorelowana z mechanizmem wynagradzania producentów energii za ich gotowość do dystrybuowania energii do sieci i opłata OZE wspierająca wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Dodaj komentarz