Ostrożny optymizm na rynku nieruchomości?

Ostrożny optymizm na rynku nieruchomości?

Początek 2023 roku przyniósł lekkie ożywienie na rynku nieruchomości, a co za tym idzie również poprawę nastrojów pośredników w handlu nieruchomościami. Trudno jednak na razie ocenić, czy tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać.

Indeks INPON co kwartał opracowywany jest przez portal Nieruchomosci-online.pl i ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Raport przedstawia nastroje rynkowe w ocenie przedstawicieli branży nieruchomości. W ankiecie biorą udział pośrednicy w obrocie nieruchomościami z całej Polski. Wskaźnik INPON przybiera wartości od 0 do 100, gdzie indeks poniżej 50 oznacza nastroje pesymistyczne, a powyżej 50 optymistyczne i oczekiwaną dalszą poprawę koniunktury.

Wyniki ostatniego badania, przeprowadzonego w marcu 2023 roku, wskazują na poprawę nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami. Dołek na rynku trwał od połowy 2022 roku. Obecnie możemy jednak mówić o sytuacji, gdy zarówno kupujący, jak i sprzedający przyzwyczajają się i dostosowują do zmian zachodzących w polskim otoczeniu gospodarczym, a także na rynku nieruchomości. Znacznie wzrosła liczba osób poszukujących mieszkania, ale na razie nie można jeszcze mówić o zwiększeniu liczby zawieranych transakcji. Wiele jednak wskazuje na to, że na rynku nastąpi większa stabilizacja lub nawet poprawa sytuacji w nadchodzących miesiącach. Rynek oczekuje na ponowny wzrost aktywności kredytobiorców, który wiązać się będzie z łatwiejszym dostępem do kredytów hipotecznych dzięki obniżeniu wymagań banków, a także wejściu w życie programu tanich kredytów mieszkaniowych.

W pierwszym kwartale 2023 roku indeks INPON wyniósł 56,19 pkt, czyli o prawie 10 punktów więcej niż w ostatnim kwartale 2022 roku. Istotne jest, że przekroczona została granica pesymizmu wynosząca 50 pkt, co oznacza zdecydowaną poprawę w nastrojach pośredników w obrocie nieruchomościami. Optymizm, o którym można już ostrożnie mówić, związany jest głównie z oczekiwaniem pozytywnych zmian w nadchodzących kwartałach. Na wartość wskaźnika INPON składa się wartość 8 subindeksów, które stanowią średnią arytmetyczną dla poszczególnych segmentów rynku nieruchomości, czyli mieszkań, działek, domów, a także lokali komercyjnych na sprzedaż i wynajem. Ostatnie badanie wskazuje, że wzrosły wartości wszystkich subindeksów. Jest kilka czynników, które sprawiają, że wyniki z pierwszego kwartału 2023 r. są bardziej optymistyczne niż w IV kwartale 2022 roku. Duży wpływ na stopniową odbudowę popytu na rynku nieruchomości mają decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która od pół roku utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zatrzymując tym samym trwający kilkanaście miesięcy cykl podwyżek. Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała z kolei o złagodzeniu regulacji dotyczących badania zdolności kredytowej przez banki, obniżając wymagany bufor bezpieczeństwa. Na początku wakacji uruchomiony ma zostać program Bezpieczny Kredyt 2%, skierowany do osób planujących zakup swojego pierwszego mieszkania.

Obecnie trudno jest powiedzieć, czy poprawa nastrojów będzie trwała, czy nastąpi jedynie stabilizacja na wyższym poziomie niż w drugiej połowie ubiegłego roku. Sytuacja na rynku nieruchomości będzie determinowana przez koniunkturę gospodarczą, na którą z kolei wpływają zarówno czynniki krajowe, jak i zewnętrzne.

Dodaj komentarz