Ożywienie na rynku wtórnym w I poł. 2021 r.

Ożywienie na rynku wtórnym w I poł. 2021 r.

Branża nieruchomości obserwowała w I półroczu 2021 roku ogromne zainteresowanie kupnem mieszkań, domów i działek, w tym również z rynku wtórnego. Przełożyło się to na wzrost cen, gdyż oferta nieruchomości jest ograniczona, a ich zasoby na rynku wtórnym wydają się wręcz kończyć.

Inflacja

Jednym z podstawowych czynników decydujących o inwestowaniu w nieruchomości w I półroczu 2021 roku był wzrost inflacji. Posiadacze oszczędności w gotówce chcąc uniknąć zmniejszenia wartości swoich pieniędzy lokują je w nieruchomościach wychodząc z założenia, że taka zmiana nie tylko zabezpieczy ich przed inflacją, ale będzie z czasem wręcz zyskowną lokatą. Do spokojnych inwestorów, którzy często latami wyszukiwali okazję dołączyli ci, którzy w obawie o swój majątek postanowili ulokować go w nieruchomościach. Dlatego w połowie roku 2021 aż jedna trzecia część inwestorów wykorzystuje gotówkę przy zakupie nieruchomości.

Niskie oprocentowanie

Koszty kredytów mieszkaniowych, będące niż na rekordowo niskich poziomach dzięki korzystnym stopom procentowym zachęcają inwestorów nieposiadających wystarczającej gotówki do zaciągania zobowiązań, co również wpływa na rynek. Należy jednak liczyć się z tym, że spodziewane podniesienie stóp procentowych nie pozostanie bez wpływu na zainteresowanie nieruchomościami na rynku wtórnym.

Popyt – podaż

W związku z ograniczonymi możliwościami podażowymi na rynku nieruchomości wzrost popytu spowodował znaczące podniesienie cen – zarówno ofertowych, jak i transakcyjnych. Lokale, działki czy domy na rynku wtórnym, które za dana stawkę nie mogły znaleźć nabywcy jeszcze w 2019 roku – w I połowie 2021 roku znikają z rynku, gdy tylko się pojawią – często znajdując kilku chętnych, którzy gotowi są nawet podbić stawkę, by tylko wygrać wyścig o zakup nieruchomości.

Zmiana preferencji

Warunki pandemiczne zwróciły uwagę nabywców na korzyści płynące z posiadania własnej ziemi, kosztem mieszkania. Osoby przebywające w (z reguły) mniejszych od domów lokalach w blokach mieszkalnych zapragnęły posiadać kawałek ziemi, dzięki czemu nawet w warunkach izolacji można czuć pewną swobodę. Przełożyło się to na obniżającą się dostępność ofert sprzedaży działek, a gotowe nieruchomości tego typu znajdujące się dalej od centrów ośrodków miejskich szybko przyjmują ceny tych lepiej położonych. Nabywców znajdują nawet parcele słabo skomunikowane i nieuzbrojone.

Stare budownictwo to lepsze otoczenie

Na popyt na rynku wtórnym znaczący wpływ ma jakość urbanistyczna przestrzeni, w której stoją starsze, najczęściej należące do spółdzielni budynki wielorodzinne. Najczęściej w pobliżu znaleźć można liczne sklepy, usługi, przedszkole, szkołę czy aptekę. Odległości pomiędzy budynkami budowanymi wg założeń urbanistycznych są większe, a tereny zadrzewione, co poprawia jakość życia mieszkańców. To jedna z przyczyn, dla których w największych miastach Polski, gdzie nieruchomości tego typu jest najwięcej, ceny ofertowe na rynku wtórnym rosły w I półroczu 2021 szybciej niż na rynku pierwotnym.

Dodaj komentarz