Problemy ze wspólnotami mieszkaniowymi

Data opublikowania: 28 maja 2021

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od ponad roku nie muszą być organizowane zebrania wspólnot mieszkaniowych. Obowiązkiem zarządu/zarządcy jest jednak zwołanie wszystkich właścicieli danego lokalu chociaż raz w roku i najpóźniej do I kwartału następnego roku. Pomimo tego, że w ubiegłym roku była możliwość zorganizowania tego typu wydarzeń to wiele wspólnot nie zrobiło tego. Eksperci twierdzą, iż bierność może być skutkiem niepewności stanu prawnego bądź złej woli.

Prawo do bierności

Jednym z większych problemów jest teraz niezwoływanie corocznych zebrań we wspólnotach mieszkaniowych. Bierność zarządów może wpływać na utrudnienia i paraliżowanie inwestycji lub kwestii dotyczących bieżącego utrzymania budynków. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie tzw. ustawy covidowej, jeśli ustawowy termin zebrania właścicieli danych lokali przypada na okres trwającej epidemii, to można go przedłużyć o 6 tyg. od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii. Ten stan wciąż obowiązuje i wiele wspólnot powołało się na ten przepis.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że roczne zebrania powinny mieć stacjonarną formę i z ewentualnym udziałem zebranych poprzez zarząd w indywidualnym trybie. Można jednakże przeprowadzić roczne zebranie chociażby w hybrydowej formie. Adwokaci podkreślają, iż rozporządzenia pozwalały na możliwość spotkań 5, a w innym czasie – 50 lub nawet 150 osób, ale nigdzie nie odwoływały się one wprost do zebrań ogółu wszystkich właścicieli mieszkań.

Gudella/bigstockphoto.com

Sąd

Można wskazać na dwie sytuacje. Jedną z nich jest niepodejmowanie działań przez zarząd, których celem byłoby podjęcie uchwał. Można jednak ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z art. 415 k.c. – jeśli ktoś wyrządzi drugiemu szkodę to musi ją naprawić. Drugą sytuacją jest podejmowanie działań przez zarząd, których celem jest podjęcie uchwał. Trudno jest zatem wykazać przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Eksperci wskazują, iż zarząd zawsze można zmienić, kiedy nie wypełnia on swoich obowiązków lub narusza zasady prawidłowej gospodarki. Zebrania ogółu można też zwołać na wniosek właścicieli lokali dysponujących min. 1/10 udziałów w przypadku wspólnej nieruchomości. Jeśli zarząd sam tego nie zrobi, to posiadacz nieruchomości może zwołać coroczne spotkanie.

Wiele zarządów dostarcza uchwały swoim lokatorom do skrzynek pocztowych. Głosy należy wysłać e-mailem, SMS-em, poprzez portal internetowy albo odwiedzając każdego członka osobno i zbierając własnoręcznie podpis. Dzięki temu zostaje zachowany reżim sanitarny.

Zmiany

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazuje, iż nie ma jakichkolwiek kompetencji świadczących o zainicjowaniu zmian w przepisach rozporządzenia. O organizowaniu spotkań/zebrań decydują aktualne obostrzenia i zasady bezpieczeństwa. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy można spodziewać się zmian. Można jednak przypuszczać, że będzie można organizować zebrania, kiedy sytuacja epidemiczna dobiegnie końca.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *