Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Data opublikowania: 20 maja 2021

Projekt nowelizacji ustawy o prawie spółdzielczym oraz ustawy o własności lokali zakłada umocnienie pozycji prawnej członków spółdzielni mieszkaniowych, a także usprawnienie funkcjonowania wspólnot. Celem zmian ma być m.in. utworzenie dobrych warunków do rozpoczynania przez spółdzielnie budów mieszkań spółdzielczych lokatorskich.

Zwiększenie jawności funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

Zwiększenie jawności i usprawnienie funkcjonowania spółdzielni to jeden z celów nowelizacji ustawy o prawie spółdzielczym.

Piyaphat/bigstockphoto.com

Dzięki wprowadzanym przez projekt zmianom wybór członków zarządu spółdzielni będzie podejmowany przez walne zgromadzenie. Zmienić ma się również sposób głosowania nad uchwałami walnego posiedzenia. Oprócz głosowania na miejscu, dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniu ma zostać utworzona możliwość głosowania na piśmie poza spotkaniem.

Dodatkowo wśród planów jest wprowadzenie kadencyjności na stanowiskach zarządczych w spółdzielniach. Zarząd będzie mógł sprawować funkcje jedynie przez pięć lat. Liczba kadencji nie będzie jednak limitowana.

Nowy projekt reguluje również sytuacje członków spółdzielni bez tytułów prawnych do lokali w spółdzielniach o nieuregulowanym statusie, np. tzw. spółdzielni popegeerowskich, którzy na mocy nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 roku utracili prawo członkostwa w spółdzielniach. Trybunał Konstytucyjny uznał wspomnianą nowelę za niegodną z konstytucją. W efekcie projekt zakłada przyznanie w takiej sytuacji członkostwa z mocy prawa lub roszczenia o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

Do nowości zaliczyć należy także wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez spółdzielnie stron internetowych. Zwiększyć ma to dostępność do dokumentów dla osób niebędących członkami spółdzielni.

Oprócz tego wprowadzony ma być obowiązek informacyjny, który obejmuje wskazanie w dostępnym miejscu danych osoby kontaktowej wspólnoty.

Zamiany w ustawie o wspólnotach mieszkaniowych

Uszczegółowiona ma być także ustawa o wspólnotach mieszkaniowych. Według projektu wspólnoty mieszkaniowe będą mogły dysponować własnym majątkiem, niezależnym od majątków członków wspólnoty.

Zmiany mogą wejść w życie w trzecim lub czwartym kwartale roku.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *