Projekt domu – co warto wiedzieć?

Projekt domu – co warto wiedzieć?

Dla osób przygotowujących się do budowy własnego domu wybór projektu to po wyborze działki budowlanej druga najważniejsza decyzja, którą trzeba podjąć. Mamy dwie możliwości – albo gotowy projekt domu z katalogu firmy architektonicznej, albo projekt stworzony specjalnie dla nas przez architekta.

Niezależnie jednak od tego, które rozwiązanie wybierzemy, projekt musi spełniać odpowiednie wymagania i zawierać wszystkie niezbędne elementy, które pozwolą później na jego podstawie wznieść budynek. Projekt domu to oprócz wizualizacji budynku i rzutów poszczególnych kondygnacji, także szczegółowe informacje techniczne, budowlane i konstrukcyjne, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Od września 2020 r. obowiązuje nowa forma opracowania dokumentacji projektowej, która podzielona została na dwie części – część architektoniczno-budowlaną oraz część techniczną. Pierwsza część dokumentacji wraz z projektem zagospodarowania działki potrzebna jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia inwestycji, natomiast projekt techniczny należy dostarczyć do urzędu, gdy występujemy o pozwolenie na użytkowanie. Projekt architektoniczno-budowlany zawiera informacje na temat funkcji obiektu i jego przeznaczenia, spis oraz parametry poszczególnych pomieszczeń, opis technologii budowy i elementów wykończeniowych oraz informacje na temat umiejscowienia domu na działce budowlanej. Kolejny element to rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z położeniem pomieszczeń, a także oznaczeniem ścian nośnych i działowych, otworów okiennych i drzwiowych, kominów wentylacyjnych oraz dymowych. Ta część projektu zawiera także rzut więźby dachowej oraz dachu, przekroje oraz widok budynku z zewnątrz, wygląd elewacji i wykończenia.

Projekt konstrukcyjny zawiera rzut fundamentów, rzuty stropów, a także szczegóły konstrukcyjne, wymiary, sposób wykonania i zbrojenia wszystkich elementów. Ta część projektu określa założenia, które przyjęto do dokonania obliczeń, takie jak nośność gruntu, strefy obciążenia śniegiem oraz wiatrem. Zawiera także zestawienie i opis materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, a także przyjętych norm. Projekt domu powinien również zawierać charakterystykę energetyczną budynku, która dostarczy informacji o tym, jakie będzie zapotrzebowanie budynku na energię i związane z tym koszty ogrzewania. Przybliżone koszty budowy domu pozwala poznać tzw. ślepy kosztorys.

Większość osób planujących budowę domu decyduje się na wybór projektu gotowego, pomimo że projekt stworzony indywidualnie przez architekta byłby idealnie dopasowany do potrzeb i gustu przyszłych mieszkańców. Głównym powodem jest to, że projekty z katalogu są znacznie tańsze od tych wykonywanych na zamówienie. Nie trzeba też na nie długo czekać; możemy od razu obejrzeć wizualizacje domu i wnętrz, które są pomocne w wykończeniu. Taki projekt można też w pewnym stopniu zaadaptować do indywidualnych potrzeb. Wybierając natomiast projekt indywidualny, możemy zdecydować się na budowę w dowolnej technologii, a projekt od początku dopasowany jest do naszej działki budowlanej i uwzględnia wszystkie nasze oczekiwania. Jest też niepowtarzalny, a przy wyborze domu z katalogu trzeba liczyć się z tym, że w okolicy może powstać kilka identycznych budynków.

Dodaj komentarz