Rekordowy popyt na kredyty hipoteczne

Rekordowy popyt na kredyty hipoteczne

Biuro Informacji Kredytowej oszacowało, że w sierpniu 2023 do instytucji bankowych wpłynęło 38,87 tys. wniosków o pożyczkę. W tym samym okresie rok wcześniej było ich 12,39 tys. Oznacza to wzrost o ponad 213% rok do roku. Przy tym średnia wartość wnioskowanego kredytu hipotecznego wyniosła 410,4 tys. zł.

Duże ożywienie w sektorze kredytów

Skok widać również w wartości zapytań o kredyty mieszkaniowe w sierpniu tego roku. Aktualnie jest ich o prawie 300% więcej niż w 2022. Wskazuje na to BIK Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks). W praktyce wartość indeksów oznacza, że w sierpniu w przeliczeniu na dzień roboczy instytucje bankowe przesłały do BIK zapytania o kredyty hipoteczne na kwotę wyższą o 299,9%. Wzrost ten notowany jest oczywiście w skali rok do roku. Tak duże różnice to przede wszystkim skutek małej aktywności w branży kredytów w 2022 roku. Jeśli aktualne dane porównywać do lipca tego roku, to liczba wnioskujących o kredyt hipoteczny spadła o 10,5%. Średnia wartość wnioskowanego kredytu była wyższa o niemal 22% w porównaniu z sierpniem 2022. W skali kwartał do kwartału pozostała na tym samym poziomie. 

Sierpniowy skok wartości kredytów oraz liczby wniosków pokazuje wyraźne ożywienie wśród inwestorów. Wzrost ten pozostaje dziś na historycznym poziomie prawie 300%. Z jednej strony pokazuje to, że wiele osób, które wcześniej planowały inwestycję w mieszkanie, decyduje się na nią właśnie teraz. Z drugiej, jak wspominaliśmy, liczby są tak wysokie, ponieważ poprzedni rok minął pod znakiem bardzo niskiej aktywności kredytobiorców. BIK szacuje, że około 60% sierpniowych wnioskodawców to osoby poniżej 45. roku życia, które nie posiadały do tej pory własnego mieszkania. Oznacza to, że mowa tu o potencjalnych beneficjentach programu Bezpieczny Kredyt 2%.

BIK Indeks składa się z wyliczeń dotyczących wartości wnioskowanych kredytów oraz ich liczby. Pierwsza wartość uzależniona jest głównie od wahań cen w segmencie nieruchomości mieszkalnych. Na drugą może mieć wpływ łagodna polityka monetarna oraz programy rządowe takie jak BK 2%. 

Dodaj komentarz