Są szczegóły projektu programu #naStart

Są szczegóły projektu programu #naStart

Rząd wprowadza program “Mieszkanie na start”, który ma na celu pomoc w zdobyciu własnego mieszkania poprzez obniżenie kosztów kredytowania. Z ograniczonym naborem 15 tys. wniosków na kwartał program stawia na równomierny dostęp do finansowania przez cały rok.

Limit wniosków i okresowe wstrzymanie naboru

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło kolejny krok w ramach wdrażania programu #naStart — przekazało projekt ustawy do publicznych konsultacji. Jak się okazuje, w ramach tego programu każdy kwartał przyniesie możliwość złożenia 15 tysięcy wniosków o preferencyjny kredyt hipoteczny. Po osiągnięciu tego limitu nabór zostanie czasowo wstrzymany do początku kolejnego kwartału.

Istotne jest też to, że każdy kredytobiorca może złożyć tylko jeden wniosek wliczany do limitu 15 tysięcy na kwartał, niezależnie od liczby banków, w których zdecyduje się aplikować. Oznacza to, że system nie uwzględni wielokrotnych wniosków od jednej osoby złożonych w różnych instytucjach finansowych.

Zasadniczym celem dopłat jest obniżenie oprocentowania kredytów do poziomu od 1,5% do 0%, w zależności od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. Dopłaty mają na celu nie tylko obniżenie kosztów finansowania, ale również zachęcenie do rodzenia dzieci poprzez korzystniejsze warunki dla rodzin wielodzietnych.

Kryteria dochodowe – jak to wygląda?

Projekt #naStart zawiera również konkretne kryteria dochodowe, które kwalifikują do skorzystania z programu:

— dla 1-osobowego gospodarstwa domowego dochód nie może przekraczać 7 tys. zł   miesięcznie.
—  w przypadku 2-osobowego gospodarstwa limit wzrasta do 13 tys. zł.
— dla gospodarstw 3-osobowych i większych, limity dochodów są odpowiednio wyższe, osiągając nawet 23 tys. zł w przypadku gospodarstw pięcioosobowych, jak i większych.

Jakie są warunki kredytowania?

Kredyty objęte programem muszą być udzielane w złotych polskich i na okres minimum 15 lat, z gwarancją stałej stopy oprocentowania przez pierwsze 5 lat. Dopłaty będą dotyczyć pierwszych 120 rat. Dla kredytów konsumenckich zaciągniętych na cele mieszkaniowe, minimalny okres kredytowania to 5 lat, a maksymalny 15 lat ze wsparciem, które dotyczy początkowych 60 rat.

Warto zaznaczyć, że BGK, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego zapewni gwarancje do kwoty 100 tys. zł dla kredytów, w których wkład własny nie przekracza 20% wartości nieruchomości, a wydatki mieszkaniowe nie przekraczają 1 mln zł. To istotne wsparcie dla osób, które mogą mieć problem z zebraniem wystarczającego wkładu własnego.

Dla kogo program #naStart jest najatrakcyjniejszy?

Okazuje się, że program #naStart jest szczególnie atrakcyjną opcją dla młodych rodzin i osób, które planują powiększenie rodziny. Dzięki zróżnicowanym progom dopłat zależnych od liczby dzieci, państwo stara się zachęcić do inwestowania w przyszłość demograficzną kraju, jednocześnie ułatwiając młodym ludziom stabilizację życiową poprzez własne mieszkanie.

Dodaj komentarz