Więcej środków na budownictwo społeczne i komunalne

Więcej środków na budownictwo społeczne i komunalne

Zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o rozwoju mieszkalnictwa społecznego zakłada stopniowe zwiększanie wsparcia finansowego Budownictwa Społecznego i Komunalnego, jak również wzrost liczby lokali mieszkalnych dla studentów. Tylko w tym roku finansowanie na ten cel ma wzrosnąć do 5 mld zł.

Jak wskazano, umieszczenie projektu nowelizacji to niezbędny etap zmian w procesie wsparcia społecznego oraz komunalnego budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dzięki tym zmianom prawa, jeszcze w tym roku możliwe będzie zwiększenie limitu finansowania z budżetu dla tego obszaru z 1 do 5 mld zł.

Z projektu nowelizacji można dowiedzieć się, m.in. że jego założenia zakładają podwyższenie w tym i kolejnym roku maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa na program Budownictwa Społecznego i Komunalnego. Chodzi też o ustalenie limitu wydatków na kolejne lata, aby przy założeniu ich stopniowego wzrostu, docelowo w 2030 r. osiągnąć kwotę 10 mld zł.

Do informacji publicznej podano, iż Społeczne Budownictwo Czynszowe ma zostać wydłużone o rok, gdyż kończy się ono w 2024 r. przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu programu z 4,5 do 7 mld zł, które to pochodzić mają z BGK. Ponadto towarzyszyć ma temu wzrost wydatków budżetowych na dopłatę do preferencyjnego oprocentowania.

Skorzystać mają też studenci

Wprowadzone zmiany mają także umożliwić budowę i remonty powierzchni na mieszkania dla studentów, z zastrzeżeniem, iż pomieszczenia sfinansowane ze środków Funduszu Dopłat będą mogły być udostępnione jedynie studentom niebędącym właścicielami lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości lub najemcami lokalu w momencie udostępnienia pomieszczenia w akademiku. Według Ministerstwa tym samym, pośrednim beneficjentem programu staną się same uczelnie.

Nowelizacje w przepisach dotyczących TBS-ów i Społecznego Budownictwa Czynszowego

Program BSK, w tym i kolejnym roku, może spodziewać się podwyższenia do maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa, do których wysokości może zostać zasilony Fundusz Dopłat z przeznaczeniem na program BSK, jak również zagwarantowanie środków na ten cel do 2030 r. Ponadto, z obecnych 15 do 25 lat wydłuży się okres, po jakim mogą na własność wyodrębnione zostać komunalne lokale mieszkalne utworzone przy wsparciu BSK. Ponadto po upływie tego okresu, ewentualna sprzedaż będzie mogła nastąpić wyłącznie po cenie rynkowej, bez bonifikaty. Uzyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na budowę nowego, lub modernizację istniejącego zasobu gminy.

W kwestii TBSów zdecydowano o wyłączeniu spod przepisów de minimis czynności z zakresu gospodarki nieruchomościami, łącznie z wnoszeniem nieruchomości aportem do spółek komunalnych.

W programie SBC przywrócone zostają przepisy o całkowitym zakazie wyodrębnienia na własność lokali wybudowanych w ramach tego programu. Gminy zostaną też zobligowane do wprowadzenia swoich przedstawicieli do rady nadzorczej spółek, w liczbie określonej przez umowę, lub statut TBS/SIM, ale nie mniejszej niż jeden.

Zmiany w specustawie mieszkaniowej

Zmiany te mają głównie dotyczyć rezygnacje z określenia na poziomie krajowym minimalnego współczynnika liczby miejsc postojowych przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji mieszkaniowej.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie w III kw. tego roku.

Dodaj komentarz