Świadectwa energetyczne nieruchomości – aktualna sytuacja

Świadectwa energetyczne nieruchomości – aktualna sytuacja

Jak podaje Bank PKO BP, w czerwcu 2023 roku wydano 88 tysięcy świadectw charakterystyki energetycznej budynków, co miało związek z wejściem w życie nowych przepisów. Najwięcej świadectw wydanych zostało w zachodniej części Polski oraz w dużych miastach.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który od 28 kwietnia 2023 roku jest obowiązkowy, jeśli chcemy sprzedać lub wynająć dom lub mieszkanie. Pod tym kątem Bank PKO BP dokonał analizy rynku nieruchomości, a wyniki badania opublikowano w Pulsie Nieruchomości.

Wyniki badania pokazują, że liczba świadectw charakterystyki energetycznej z każdym rokiem jest coraz większa. W 2015 roku wydawano ich średnio około 3 tysiące miesięcznie, w 2021 roku dwa razy więcej, a w 2022 roku było ich 8 tysięcy miesięcznie. Jednak dopiero wprowadzenie obowiązku przekazywania świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości sprawiło, że liczba ta wystrzeliła, osiągając w 2023 roku wynik 88 tysięcy wydanych świadectw energetycznych.

Eksperci przeanalizowali, gdzie w przeliczeniu na zasób mieszkaniowy, wydaje się najwięcej świadectw charakterystyki energetycznej. Przodują duże miasta i zachodnia część naszego kraju, szczególnie miejscowości położone w pasie nadmorskim. Mniej świadectw wydaje się we wschodnich regionach kraju, ale wyjątek stanowi tutaj województwo warmińsko-mazurskie. Sporo dokumentów wydawanych jest także w położnych na wschodzie dużych miastach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie, takich jak Tatry czy Bieszczady.

Wśród wskaźników, które określają zapotrzebowanie budynku na energię, są: wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK) oraz energię pierwotną (EP). Wskaźniki te mówią o tym, ile kilowatogodzin energii zużywa dana nieruchomość w ciągu roku w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni o regulowanej temperaturze. Polityka zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości mieszkaniowych polega między innymi na tym, aby stopniowo poprawiać standard energetyczny budynków. Analiza danych ze świadectw wydawanych od czasu wprowadzenia obowiązku jego posiadania w przypadku sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości pokazuje, że średni poziom EP wynosi 161,7 kWh/mkw. rocznie dla budynków jednorodzinnych i 138,9 kWh/mkw. w przypadku budynków wielorodzinnych. Na podstawie tych informacji eksperci stwierdzili, że prawdopodobnie budynki, które są sprzedawane lub wynajmowane, w znacznej mierze stanowiące nieruchomości z rynku pierwotnego, mają wyższy standard energetyczny w porównaniu z pozostałym zasobem nieruchomości.

Sposobem na poprawienie wskaźnika EP, który pokazuje wpływ budynku na środowisko naturalne, jest wymiana źródła ciepła na przyjazne środowisku, czyli na przykład kocioł na biomasę lub instalacja fotowoltaiczna, lub inna instalacja OZE. Z wyłączeniem dużych miast, duże wykorzystanie odnawialnych źródeł energii widoczne jest na wschodzie kraju. Jednocześnie analitycy wskazali, że w tych regionach jest najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o sprawność systemu grzewczego w budynkach, która ogólnie w całym kraju jest na niskim poziomie.

Dodaj komentarz