Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

Wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

29 lipca 2022 roku weszły w życie przepisy regulujące tzw. wakacje kredytowe, których głównym celem jest czasowe zawieszenie spłaty zaciągniętej pożyczki hipotecznej. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tej rządowej inicjatywy?

Raty kredytów ze zmiennym oprocentowaniem w dobie szalejącej inflacji i ciągle podnoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych rosną w zastraszającym tempie. W związku z tą sytuacją Rząd podjął decyzję o wprowadzeniu wakacji kredytowych, które pozwalają na zawieszenie w spłacie pożyczki na okres maksymalnie ośmiu miesięcy – po dwa miesiące w trzecim oraz czwartym kwartale tego roku i po jednym miesiącu z każdego kwartału w 2023 roku. Należy pamiętać, że nie jest to umorzenie spłaty, a okres kredytu zostanie wydłużony o dokładnie taką samą liczbę miesięcy, jak ta, podczas których nastąpiło zawieszenie zobowiązania. Wnioski mogą składać osoby z kredytem zaciągniętym w polskiej walucie na poczet nieruchomości wykorzystywanej do zaspokojenia osobistych potrzeb mieszkaniowych. Zawieszenie w spłacie odnosi się zarówno do części kapitałowej, jak i odsetkowej. Banki są zobowiązane do wydłużenia terminu spłaty bez żadnych dodatkowych opłat, a jedyne koszty, które mogą zostać naliczone w tym okresie to te związane z ubezpieczeniem.

 Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Złożenie wniosku dotyczącego wakacji kredytowych ma być proste i zajmować kilka minut. Instytucje finansowe udzielające pożyczek twierdzą, że ich systemy są już odpowiednio przygotowane i oczekują na wpływanie pierwszych wniosków. Odpowiednie formularze są do pobrania online, ale istnieje także opcja złożenia dokumentów w formie papierowej. Każdy kredytobiorca w swoim wniosku powinien zawrzeć informację, na jaki okres zawieszenia w spłacie się zdecydował, a ponadto jest zobowiązany do napisania oświadczenia, w którym deklaruje, że złożony formularz dotyczy nieruchomości przeznaczonej do wykorzystania w ramach osobistych potrzeb mieszkaniowych. Nie można zapomnieć, że tego typu deklaracje się składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, jeśli okazałoby się, że zawarte w nich informacje są fałszywe. Spłacanie kredytu powinno zostać zawieszone na okres, który wskazał wnioskodawca z dniem doręczenia pisma do właściwego banku. Instytucje finansowe będą miały 21 dni od daty doręczenia wniosku na jego potwierdzenie, ale jak wskazują zapisy ustawy – brak takowego potwierdzenia nie może wpływać na rozpoczęcie zawieszenia w spłacie.

Warto zauważyć, że istnieje potencjalne ryzyko, iż banki będą postrzegać wnioskodawców, jak klientów podwyższonego ryzyka, co w rzeczywistości ogranicza szansę na uzyskanie kolejnej pożyczki lub zwiększa koszty przy jej udzieleniu. Wskazane jest zatem, aby przed złożeniem deklaracji o skorzystaniu z wakacji kredytowych samodzielnie zweryfikować swoją zdolność kredytową. Można to zrobić za pomocą kalkulatora internetowego.

Dodaj komentarz