Więcej kredytów hipotecznych w 2021 r.?

Data opublikowania: 19 lutego 2021

Wszystko wskazuje na to, że w 2021 roku spodziewać można się wzrostu liczby przyznawanych kredytów hipotecznych. Podniesione wymagania w stosunku do kredytobiorców, które były efektem pandemii, zaczęły wracać do przedpandemicznej normy. Na zwiększone zainteresowanie kredytami hipotecznymi mogą natomiast wpłynąć niskie stopy procentowe.

Popyt na kredyty hipoteczne w 2021 roku może rosnąć

Liczba przyznanych w roku ubiegłym kredytów hipotecznych przekroczyła 200 tysięcy. Tym samym nie spełniły się prognozy, który epidemię uznawały za czynnik, który silnie wpłynie na wynik akcji kredytowej.

Wszystko wskazuje na to, że liczba udzielanych kredytów w 2021 roku będzie rosnąć.
Na dobrą akcję kredytową w pierwszym kwartale roku wskazują szacunki ekspertów. Dużo zależy jednak od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, a także porozumień w sprawie kredytów frankowych.

sureeporn/bigstockphoto.com

Maleją wymagania banków

Łagodzenie prowadzonej przez banki polityki kredytowej to jeden czynników, które może wpłynąć na zwiększenie liczby udzielanych kredytów hipotecznych w 2021 roku. Okazało się, że zwiększenie wymagań wobec kredytobiorców okazało się jedynie chwilowe. Już na początku obecnego roku niektóre banki obniżyły wysokość wymaganego wkładu własnego do 10 procent.

To właśnie wysoki wkład własny stanowił w ostatnich miesiącach jedną z głównych barier dla potencjalnych pożyczkobiorców. Na początku epidemii, w marcu i kwietniu ubiegłego roku, wiele banków zdecydowało się na jego podwyższenie do 20, 30 i 40 procent wartości mieszkania, zgodnie z ówczesną rekomendacją KNF.

Istotny wpływ na popyt na kredyty hipoteczne w 2021 mogą mieć stopy procentowe, które dalej mają być utrzymywane na niskim poziomie. Motywacją dla wielu osób zainteresowanych mieszkaniem będą więc tanie kredyty hipoteczne. Oprócz tego niskie oprocentowanie rachunków oszczędnościowych zachęca kupujących do lokowania swojego kapitału w nieruchomości, zamiast w lokaty bankowe.

Na popyt na kredyty hipoteczne wpłynąć może również sytuacja gospodarcza. Zdjęcie większości obostrzeń pozwoli na powrót do działalności wszystkich branż, a tym samym zwiększy liczbę pozytywnie rozpatrywanych wniosków kredytowych.

Podobne artykuły

Dodaj swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola wymagana są oznaczone *