Większe zainteresowanie kredytami ze stałym oprocentowaniem

Większe zainteresowanie kredytami ze stałym oprocentowaniem

Kredyty ze stałym oprocentowaniem zyskują ostatnio w oczach polskich konsumentów. Z pewnością wpływ na to ma trudna sytuacja ekonomiczna, wywołana inflacja. Związane jest też to z kredytami hipotecznymi, których raty ostatnio znacznie rosną wskutek decyzji NBP o kolejnych podwyżkach stóp procentowych. Dotyczy to także osób, które zaciągnęły zobowiązania ze zmienną stopą WIBOR.

Wzrost stóp przełożył się znacznie na spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi tego typu. Ludzie szukający pieniędzy na przykład na zakup mieszkania rozglądają się obecnie za możliwością wzięcia kredytu ze stałą stopą. Wcześniej tego typu zobowiązania stanowiły zaledwie ułamek udzielanych kredytów. Jak zaznacza prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Jacek Furga, w tym roku ich udział w bankach osiągnął poziom nawet 75%.

Co ciekawe, raty są teraz nieco wyższe niż w przypadku kredytów o zmiennej stopie. Jednak sytuacja jest w dalszym ciągu niepewna i ludzie spodziewają się kolejnych podwyżek stóp procentowych, a wraz z nimi kontynuacji wzrostu rat kredytów. Idealnym sposobem, by uchronić się przed tym zjawiskiem, wydaje się skorzystanie z opcji ze stałą stopą.

Pierwsze kredyty ze stałym oprocentowaniem pojawiły się w Polsce dopiero w 2015 roku. W ciągu pierwszych trzech lat oferta niemal w ogóle nie cieszyła się jednak zainteresowaniem konsumentów. W związku z tym propozycje tego typu oferowały jedynie trzy polskie banki. Żeby zmienić tę sytuację, Komisja Nadzoru Finansowego zaczęła popularyzować kredyty ze stałym oprocentowaniem.

Rok 2021 przyniósł znaczne zmiany w tym zakresie. KNF wprowadziła zarządzenie, zgodnie z którym każdy bank musi obecnie mieć w swojej ofercie produkty ze wspomnianej kategorii. Stopa musi być stała na przynajmniej 5 lat. Co więcej, bank jest zobowiązany zaoferować klientom możliwość zamiany bieżącego zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem na kredyt ze stałą stopą. Dzięki temu konsumenci mają opcję wyboru oferty, która będzie bardziej adekwatna w ich sytuacji.

Tylko w marcu tego roku liczba pożyczek ze stałym oprocentowaniem wzrosła z 1000 do około 7600. Obsługa takich zobowiązań jest dla banków sporym wyzwaniem i wymaga odpowiedniego przystosowania polityki. W celu zabezpieczenia kredytów, banki wchodzą w transakcje IRS, Interest Rate Swap. Oznacza to kontrakty, w ramach których odsetki ze zmiennej stopy procentowej wymieniane są na te stałe. W naszym kraju jest to obszar wciąż słabo rozwinięty i zagospodarowany, dlatego rynek czeka jeszcze sporo zmian. Pewne jest to, że takie kredyty hipoteczne zyskują popularność i zdobywają zaufanie klientów. Wpływ na to będzie miał także dalszą polityka KNF. Kolejne regulacje porządkujące rynek z pewnością pomogą mu się rozwijać. Czas pokaże, w jakim kierunku podąży popyt, a także jaki los czeka w przyszłości stopy procentowe.

Dodaj komentarz