Zamiana nieruchomości

Zamiana nieruchomości

Gdy myślimy o transakcjach na rynku mieszkaniowym, zwykle do głowy przychodzą nam te najpopularniejsze – kupno i sprzedaż. Niewiele osób poszukujących nowego lokum decyduje się natomiast na transakcję zamiany nieruchomości. Tymczasem ma ona wiele zalet, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Dlatego warto przyjrzeć się jej bliżej.

Proces zamiany nieruchomości regulowany jest przez kodeks cywilny. Artykuł 603 k.c. definiuje zamianę nieruchomości jako umowę, w ramach której każda ze stron zobowiązuje się do przeniesienia na drugą stronę własności rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Umowa zamiany nieruchomości należy więc do transakcji wzajemnych – strony zobowiązują się do wzajemnego przeniesienia własności nieruchomości. W umowie zawieranej w formie aktu notarialnego określa się również dopłatę, którą musi ponieść jedna ze stron, jeśli wartości nieruchomości nie są równe.

Zamiana nieruchomości jest transakcją, która może znacznie przyspieszyć proces nabycia nowego mieszkania. Osoby, które chcą sprzedać swoje dotychczasowe mieszkanie, a następnie kupić nowe, muszą poświęcić wiele czasu, aby najpierw znaleźć nabywcę i przeprowadzić transakcję sprzedaży, a następnie znaleźć nowe, atrakcyjne mieszkanie i przeprowadzić transakcję zakupu. Przy zamianie nieruchomości oba te procesy realizowane są jednocześnie. Na zamianę nieruchomości często też decydują się osoby, które zostały same, np. po śmierci współmałżonka, i dotychczasowe lokum okazuje się zbyt duże i drogie w utrzymaniu. Wówczas warto zamienić mieszkanie na mniejsze. Rozwiązanie to zajmie mniej czasu niż tradycyjna transakcja kupna-sprzedaży, a uzyskaną dopłatę można przeznaczyć na inne potrzeby. Również dla osób, których rodzina się powiększyła, zamiana nieruchomości może być atrakcyjna.

Do kosztów, jakie trzeba ponieść przy zamianie nieruchomości, należą: podatek dochodowy, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, koszty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje czynność zamiany nieruchomości jako źródło przychodu, dlatego transakcja ta obciążona jest podatkiem dochodowym, podobnie jak zbycie nieruchomości. Podatku tego można jednak uniknąć, jeśli od nabycia nieruchomości do dnia jej zbycia (zamiany) upłynęło co najmniej 5 lat. Jeśli natomiast zamiana nieruchomości przeprowadzana jest przed upływem 5 lat od jej nabycia, ale środki uzyskane z transakcji przeznaczane są na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, również jest się zwolnionym z podatku. W przeciwnym razie podatek dochodowy obowiązuje i wynosi 19 proc. od wartości transakcji. Obydwie strony transakcji obowiązuje podatek PCC, który płacą po połowie, a jego wysokość wynosi 2 proc. różnicy w wartości zamienianych nieruchomości. Warto wiedzieć, że zwolnienie z tego podatku przysługuje, gdy stronami transakcji są osoby zaliczane do tzw. I grupy podatkowej, czyli najbliżsi krewni.

Umowa zamiany nieruchomości ma wiele korzyści i warto rozważyć tę formę transakcji, gdy przymierzamy się do zmiany mieszkania. Przeszkodą może jednak być ograniczona liczba ofert zamiany nieruchomości dostępna na rynku.

Dodaj komentarz