Zniesienie współwłasności mieszkania – jak to zrobić?

Zniesienie współwłasności mieszkania – jak to zrobić?

Często zdarza się, że nieruchomość przekazywana jest w spadku kilku osobom. Dochodzi wówczas do współwłasności mieszkania, która może być kłopotliwa, jeśli współwłaściciele mają na przykład inne plany co do dalszego wykorzystania nieruchomości. Na szczęście istnieje możliwość zniesienia współwłasności mieszkania. Jak to zrobić?

Współwłasność mieszkania to sytuacja dość często spotykana. Równie często współwłaściciele decydują się na zniesienie współwłasności, ponieważ wspólne rozporządzanie nieruchomością może powodować wiele problemów.

Przed rozpoczęciem tej procedury należy wiedzieć, że współwłasność może być łączna lub ułamkowa. Pierwszy przypadek, współwłasność łączna, jest dość specyficzny ze względu na bezudziałowy charakter. Oznacza to, że żaden ze współwłaścicieli nie może swobodnie rozporządzać nieruchomością bez ingerencji pozostałych osób. Zdecydowanie częściej spotykana jest jednak współwłasność ułamkowa, a w tym przypadku każdy ze współwłaścicieli ma prawo do rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że  osoba, która chciałaby sprzedać swój ułamkowy udział w nieruchomości, nie musi uzyskać na to zgody pozostałych współwłaścicieli. Kodeks cywilny wskazuje jednak, że do rozporządzania wspólną rzeczą, czyli np. aby wynająć mieszkanie, potrzebna jest już zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Teoretycznie, aby pozbyć się współwłasności mieszkania, można sprzedać swój ułamkowy udział w nieruchomości. W praktyce jednak rzadko zdarza się, żeby kupujący zainteresowany był ofertą, która dotyczy jedynie części nieruchomości, a do zarządzania mieszkaniem, czy domem byłby zobowiązany w porozumieniu z obcymi osobami, które są pozostałymi współwłaścicielami. Co prawda na rynku działają firmy, które specjalizują się w skupowaniu udziałów w nieruchomościach, ale nie można liczyć w tym przypadku na atrakcyjną cenę.

Osoby, które nie chcą dłużej być współwłaścicielami mieszkania, czy domu mogą zdecydować się także na zniesienie współwłasności poprzez podpisanie umowy u notariusza lub na drodze postępowania sądowego. Dobrze, gdy współwłaściciele są w stanie we własnym zakresie dojść do porozumienia i ustalić sposób podziału nieruchomości oraz szczegóły dotyczące spłaty. Jeśli porozumienie nie jest możliwe, pozostaje zniesienie współwłasności na drodze sądowej. Tego typu sprawami zajmuje się sąd rejonowy w trybie nieprocesowym.

Istnieją trzy warianty zniesienia współwłasności. Można dokonać fizycznego podziału nieruchomości, ale nie zawsze jest to możliwe, np. ze względów konstrukcyjnych lub technicznych. Inną możliwością jest przyznanie własności co najmniej jednemu współwłaścicielowi (za jego zgodą), który ma wówczas obowiązek spłacić pozostałe osoby. Trzecie rozwiązanie to sprzedaż nieruchomości i podział kwoty transakcji na wszystkich współwłaścicieli. Sąd wybiera to rozwiązanie, gdy pozostałe dwie opcje są niemożliwe, ale także w sytuacji, gdy wszystkie zainteresowane strony uważają ten sposób zniesienia współwłasności za najlepsze wyjście.

Dodaj komentarz