Zostały 3 miesiące na zgłoszenie nieruchomości do CEEB

Zostały 3 miesiące na zgłoszenie nieruchomości do CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to wstępna forma dużej bazy informacji o tym, jak ogrzewane są budynki w Polsce. W związku z jej powstaniem właściciele i zarządcy nieruchomości muszą złożyć deklarację dotyczącą źródła ogrzewania w ich budynku. Dopełnienie tej formalności jest obowiązkowe dla wszystkich lokali oddanych do użytku przed styczniem 2022, bez względu na typ użytkowy. Warto zainteresować się sprawą, ponieważ zaniedbanie grozi grzywną.

Najważniejsze terminy

Zgłoszenia do Centralnej Ewidencji przyjmowane są w dwóch kategoriach. Do pierwszej należą właściciele i zarządcy starszych budynków. Do drugiej tych oddanych w tym roku. Dla pierwszej grupy ważny termin to 30 czerwca 2022. To właśnie do tego dnia mogą oni składać deklarację dotyczące ogrzewania. Właściciele nowych lokali działają już na innych zasadach. Zarządcy budynków oddanych do użytkowania w tym roku mają na zgłoszenie się do CEEB tylko 14 dni.

Skąd te restrykcyjne przepisy? Ewidencja chce w przyszłości być poważnym i rzetelnym źródłem informacji dotyczących gospodarki cieplnej w Polsce. Jak się okazuje to właśnie ona w środkowej Europie ma największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Są poważne przesłanki świadczące o tym, że Polsce daleko do ekologicznych postaw. Tylko odpowiednio dokumentując i monitorując źródła ciepła w budynkach całego kraju, mamy szansę wprowadzać trwałe zmiany na większą skalę.

Czemu ma służyć nowa baza?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) działa od 1 lipca 2001 roku i powstała dzięki ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jak wspomnieliśmy, jej głównym celem jest sprawdzenie i stałe monitorowanie tego, czym polega ogrzewają swoje domy Polacy. Tylko precyzyjne działanie pozwoli na dobre zmapowanie i znalezienie wszystkich wysokoemisyjnych obszarów, którym niezbędne jest odpowiednie wsparcie.

Duże i odpowiednio usystematyzowane źródło wiedzy na temat ogrzewania nie tylko domów, ale i budynków użyteczności publicznej w naturalny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Co ważne, sama ankieta jest prosta i niezwykle intuicyjna. W zgłoszeniu mamy do wyboru standardowy katalog źródeł ciepła i musimy dodać do tego tylko podstawowe informacje dotyczące lokalizacji nieruchomości. Można też dokonać również przez internet, używając w tym celu profilu zaufanego. Choć jest to nowy obowiązek, nie warto traktować go lekko, ponieważ niezłożenie dokumentu w odpowiednim terminie grozi grzywną w wysokości 500 zł.

Polskie zasoby budowane to około 14,2 milionów budynków. Blisko połowa tej sumy to mieszkania jednorodzinne. Dlatego tak ważne jest, by o złożeniu deklaracji pamiętali też prywatni właściciele domów. Realną zachętą dla tej grupy konsumentów mogą okazać się dopłaty do ekologicznych źródeł ciepła.

Mimo programów dotowanych przez państwo w Polsce jako główne źródło ogrzewania nadal przeważają kotły na paliwo stałe. Często oznacza to palenie węglem i podwyższoną emisję zanieczyszczeń. Czy Ewidencja może jakoś zmienić tę sytuację? Eksperci są zgodni. Jeśli zorientujemy się, które gminy potrzebują wsparcia, łatwiej będzie go udzielić.

Dodaj komentarz