Bezpieczny Kredyt 2 proc. – czy skończą się środki na dopłaty?

Bezpieczny Kredyt 2 proc. – czy skończą się środki na dopłaty?

Coraz więcej Polaków wykazuje zainteresowanie programem „Bezpieczny kredyt 2%”, lecz coraz bardziej rosną ich obawy, czy zdążą podpisać umowę z bankiem przed końcem dostępnej puli środków. Obecny rząd, zdaniem wielu ekspertów, nie do końca przewidział założenia i szacunki dotyczące liczby osób chętnych na skorzystanie z programu, co rodzi poważne obawy, że na początku 2024 roku przeznaczona na ten cel pula pieniędzy może się wyczerpać.

Niepokój wśród zainteresowanych

Pośrednicy kredytowi informują, że potencjalni beneficjenci programu zaczynają się niepokoić, czy zdążą złożyć wnioski, zanim środki zostaną wyczerpane. Pula na dopłaty z programu „Bezpieczny Kredyt 2%” może się wyczerpać. Wielu zaniepokoiło się, gdy na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) pojawił się komunikat mówiący, że środki się skończyły. Choć informacja szybko zniknęła, to zyskała rozgłos na internetowych forach. Dotychczas złożono 63 tys. wniosków, a zawarto blisko 28 tys. umów.

Słabo przekalkulowane założenia

W założeniach programu zakładano, że środków starczy na 10 tysięcy kredytów w obecnym roku i 40 tysięcy kredytów w 2024 roku. Jak się okazuje, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które jest autorem programu, w dużym stopniu błędnie oszacowało potrzeby. Co więcej, w bieżącym roku, który jest rokiem wyborczym, nie ma ograniczeń w liczbie kredytów, a wydatki zostaną rozliczone w 2024 roku, co w praktyce oznacza łączny limit na lata 2023-2024, wynoszący 941 mln zł. Niestety, ta konstrukcja wypłat budżetowych funduszy spowodowała gwałtowny wzrost popytu i cen nieruchomości. Teraz pojawiają się obawy, ile środków pozostało w dwuletniej puli i czy wszyscy zainteresowani zdążą złożyć wnioski przed jej wyczerpaniem.

BGK ma jasne wytyczne w razie braku pieniędzy

Zgodnie z ustawą, gdy łączna suma złożonych wniosków osiągnie 90% kwoty przewidzianej na dany rok, BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na swojej stronie, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytu. Najnowsze dane opublikowane przez głównego operatora rządowego programu, jakim jest BGK, informują nas, że do 26 października 2023 roku, łącznie złożono 62 929 wniosków o udzielenie „Bezpiecznego kredytu 2%”. Liczba ta może zawierać informacje o kilku wnioskach jednego kredytobiorcy, jeśli składał on wnioski w kilku bankach. Ogółem zawarto 27 696 umów kredytu między bankami kredytującymi a wnioskodawcami, rezerwując kwotę prognozowanych dopłat na 2024 rok w wysokości 502 mln zł z dostępnych 941 mln zł na pierwszy rok. Banki raportują tę rezerwację na podstawie zawartych umów.

Najkorzystniej podpisać umowę jeszcze w tym roku

Biuro prasowe BGK wyjaśnia również, jakie są procedury i kiedy można spodziewać się wstrzymania przyjmowania wniosków. Rezerwacja środków następuje w dniu zarejestrowania wniosku o kredyt przez bank kredytujący. Wstępna rezerwacja zostaje potwierdzona jako przyznane uprawnienie do skorzystania z dopłat po zawarciu umowy i przesłaniu tej informacji przez bank udzielający kredyt do BGK w określonym terminie. Dla wniosków z 2023 roku termin ten upływa 7 stycznia 2024 roku, natomiast dla wniosków i umów z 2024 roku, obowiązują terminy: 5 dni od złożenia wniosku i 7 dni od zawarcia umowy. Rząd poinformował, że wnioski rozpatrywane w 2023 roku nie skutkują obowiązkiem BGK do ogłoszenia wstrzymania przyjmowania wniosków w 2023 roku, ponieważ ograniczenie środków może wejść w życie dopiero w 2024 roku.

Dodaj komentarz